xs
xsm
sm
md
lg

ยาแพงแน่ หากคลอดร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อฯ เปิดช่อง บ.ต่างชาติค้ากำไร ทำ อภ.ตาย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นักวิชาการ - เอ็นจีโอ ห่วงร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ใหม่ ไม่กำหนดหน่วยงานรัฐซื้อยาจาก อภ. ตามระเบียบพัสดุปี 2535 เปิดช่อง บ.ต่างชาติเข้ามาทำกำไร ทำลาย อภ. ชี้ ประเทศไทยเสียประโยชน์ ไร้ความมั่นคงทางยา ราคายาแพงขึ้น เหตุ อภ. ตรึงราคาไม่ได้

ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) กล่าวในการเสวนา เรื่อง “ใครได้ ใครเสีย หากยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 60 - 64” จัดโดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม (สร.อภ.) ว่า ร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... ขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยร่างดังกล่าวมีการยกเลิกข้อ 60 - 64 ของระเบียบฯพัสดุ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐที่ระบุให้จัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ออกไป ตรงนี้จะส่งผลให้การจัดซื้อยามีวิธีการไม่แตกต่างจากการจัดซื้อกระดาษเอ 4 คือ อภ. ต้องแข่งขันการขายยากับบริษัทอื่น ๆ อยู่ตลอดเวลา การทำหน้าที่ประทังสถานการณ์ยาของประเทศก็จะหายไป ระบบการควบคุมราคายาหายไปเพราะที่ผ่านมา อภ. ช่วยตรึงราคาไม่ให้ราคาแพงเกินไป

น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ติดตามตรวจสอบนโยบายสาธารณะกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชนและแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา กล่าวว่า หากไม่นำข้อกำหนดในระเบียบฯพัสดุ พ.ศ. 2535 มากำหนดไว้ในร่าง พ.ร.บ. นี้ จะเป็นการเปิดช่องให้บริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติเข้ามาทำลายรัฐวิสาหกิจและธุรกิจทุนเล็กทุนน้อยอ่อนแอและล้มหายไป รวมถึง อภ. ด้วย เพราะไม่สามารถไปแข่งขันกับทุนข้ามชาติ ซึ่งประเทศไทยมีแต่เสียประโยชน์ ขณะที่ธุรกิจข้ามชาติจะได้ประโยชน์จากการออกกฎหมาย เพราะเป็นสิ่งที่ธุรกิจข้ามชาติต้องการ เนื่องจาก อภ. และรัฐวิสาหกิจผูกขาดอยู่ แต่บริษัทข้ามชาติต้องการเข้ามาทำกำไรในส่วนของธุรกิจที่ อภ. และรัฐวิสาหกิจดำเนินการ ในอนาคตเมื่อไม่มี อภ. ตรึงราคา เกิดการผูกขาดของบริษัทข้ามชาติ ราคายาแพงขึ้นแน่นอน

นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า มีความพยายามล้มระเบียบฯพัสดุ พ.ศ. 2535 มาโดยตลอด เพราะธุรกิจยักษ์ข้ามชาติต้องการเข้ามาผูกขาดและแทรกแซงการค้ายาในไทย ซึ่งการกำหนดให้โรงพยาบาลของรัฐจัดซื้อยาจาก อภ. ก่อน ไม่ใช่สิทธิพิเศษ แต่เป็นความมั่นคงด้านยาของประเทศ ทำให้คนไทยทุกคนมีหลักประกันว่ามีองค์กรของรัฐดูแลเรื่องยา หากเกิดปัญหาอะไรขึ้นประเทศไทยก็มีการผลิตยาของเราใช้เองได้ ทั้งนี้ พวกเราไม่ได้คัดค้านร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวที่เป็นกลไกกำกับตรวจสอบการทุจริต แต่ขอให้นำกำหนดของเรียบฯพัสดุเดิมมาใส่ไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม จะมีการยกร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับภาคประชาชนเข้าไปประกบด้วย

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น...