xs
xsm
sm
md
lg

ประชาคม ม.เกษตรฯ ฮือต้าน รมว.ศธ.ดองตั้งอธิการบดี กังขา คสช.แทรกแซง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ด่วน! ประชาคมเกษตรศาสตร์ ฮือต้าน รมว.ศึกษาฯ ดองเรื่องตั้งอธิการบดี กังขา คสช. แทรกแซงสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2558 ประชาคมเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์จากหลายคณะ ได้รวมตัวให้กำลังใจ รศ. บดินทร์ รัศมีเทศ ซึ่ง สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีมติให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีคนใหม่ แต่ปรากฏว่า พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ ได้ใชอำนาจชะลอการนำชื่อ รศ.บดินทร์ ขึ้นทูลเกล้าฯ พร้อมกับให้ คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติ ทั้งที่ สภา มก. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ รศ.บดินทร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สร้างความกังขาต่อกระบวนการใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ สกอ. ในการเข้ามาแทรกแซงกระบวนการทำงานของสภามหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ ทางประชาคม มก. เตรียมนัดรวมตัวเพื่อเข้าพบนายกฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงในวันที่ 6 ก.ค.

วันเดียวกัน รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะแอดมินของเฟซบุ๊ก “ประชาคมเกษตรศาสตร์” ได้ระบุเกี่ยวกับปัญหาการเสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี มก. ว่า การที่ สกอ. มีหนังสือส่งคืนเรื่องดังกล่าวกลับมาที่ มก. โดยอ้างเหตุว่ามีผู้ร้องเรียนเรื่องความไม่เหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมกับระบุว่า รมว.ศึกษาธิการ ได้มีบัญชาให้ดำเนินกระบวนการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อทรงพิจารณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดี หลังจาก พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ให้เป็น ม. ในกำกับของรัฐมีผลบังคับใช้ โดยตั้งข้อสังเกตว่า สกอ. ทยอยสอบถามประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับผู้ถูกเสนอชื่อ ทำให้กระบวนการล่าช้ามากว่า 6 เดือน

จนในที่สุด รมว. ตัดสินใจที่เชื่อตามเอกสารของผู้ร้องเรียน โดยอาจพิจารณาเห็นว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ไม่จำเป็นต้องสอบข้อเท็จจริง จึงไม่ได้ขอคำชี้แจงจาก มก. นั้น เรื่องดังกล่าว สภามก. ชุดที่แล้ว ได้ทราบข้อมูลที่ถูกใช้ร้องเรียนทั้งหมดนานแล้ว ซึ่งบางเรื่องนั้นผู้ร้องเรียนได้แจ้งต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนคณะกรรมาธิการการศึกษาในรัฐบาลชุดก่อน แต่ไม่มีหน่วยงานใดชี้มูลและสั่งให้ยุติเรื่อง

“ส่วนเรื่องการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ 4 บริษัทนั้น เป็นความผิดทางวินัยที่ไม่ร้ายแรง และมก. ได้ตรวจสอบแล้วว่าบริษัททั้งสี่ ก็ไม่เคยทำธุรกรรมใดๆ กับมหาวิทยาลัย ดังนั้น ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ จึงไม่ทำให้สภา มก. ชุดที่แล้ว เห็นว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อ มีลักษณะต้องห้าม หรือขาดคุณสมบัติที่ระบุใน พ.ร.บ. ฉบับปัจจุบันหรือแม้กระทั่งฉบับที่จะประกาศใช้ใหม่ หรืออีกนัยหนึ่งคือสภามก. ชุดที่แล้ว เห็นว่า รศ.บดินทร์ รัศมีเทศ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และคุณลักษณะโดยรวมเหมาะสมที่สุดในบรรดาผู้ที่ได้เข้าสู่กระบวนการสรรหาฯ ตาม พ.ร.บ. มก. และข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทย่าลัยเกษตรศาสตร์โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามในกฏระเบียบหรือข้อบังคับของ มก. แต่ประการใด”

ส่วนการที่ รมว.ศึกษาธิการ ได้มีบัญชาให้ดำเนินกระบวนการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อทรงพิจารณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดี หลังจาก พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ให้เป็น ม. ในกำกับของรัฐมีผลบังคับใช้นั้น สามารถเข้าใจได้ว่า รมว. ไม่วางใจในการทำงานของสภา มก. ชุดที่แล้ว ซึ่งดำเนินกระบวนการสรรหาอธิการบดี แต่การที่ รมว. ไม่ให้สภา มก. ชุดปัจจุบันดำเนินกระบวนการสรรหาฯ ใหม่นั้น ก็เสมือนว่าสภา มก. ชุดปัจจุบันไม่เป็นที่ยอมรับของ รมว. ทั้งที่สภา มก. ชุดนี้ไม่ได้ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับกระบวนการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อทรงพิจารณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีเลยแม้แต่น้อย

“การที่บัญชาให้ดำเนินกระบวนการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อทรงพิจารณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดี หลังจาก มก. เป็น ม. ในกำกับนั้น เสมือนหนึ่งว่า รมว. คิดว่าสภา มก. ชุดปัจจุบัน ซึ่งมีคนในมก. เป็นกรรมการเสียงข้างมาก ไม่สามารถสรรหาอธิการบดีที่เป็นที่พอใจของ รมว. ได้ โดยประสงค์ให้สภา มก. ชุดใหม่ ซึ่งมีคนนอก มก. เป็นกรรมการเสียงข้างมาก เป็นผู้ดำเนินกระบวนการสรรหาฯ จึงเสมือนกับสื่อสารว่า คน มก. ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการหาตัวบุคคลที่เหมาะจะเป็นผู้นำระดับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยของตนเองได้”

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่กำลังโหลดความคิดเห็น...