xs
xsm
sm
md
lg

เสนอ “เสาชิงช้า” เข้าบัญชีมรดกโลกเบื้องต้น

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


บอร์ดอนุกรรมการมรดกโลกของไทย ไฟเขียวเสนอ วัดสุทัศนฯ-เสาชิงช้า พร้อมสถาปัตย์สมเด็จฯ นริศ เข้าบัญชีมรดกโลกเบื้องต้นปลายปี 58 สั่งกรมศิลป์จัดทำเอกสารวัดพระมหาธาตุฯ นครศรีธรรมราช-เส้นทางวัฒนธรรมพิมายให้แล้วเสร็จ ธ.ค.นี้

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่าในการประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยมีตนเป็นประธานการประชุมฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำเอกสารและข้อมูลของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 2 แห่งใหม่ล่าสุด ได้แก่ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร-เสาชิงช้า และสถาปัตยกรรมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เพื่อเสนอเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกของคณะกรรมการมรดกโลกภายในปลายปี 2558 โดยให้กรมศิลปากรจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 2 แห่งดังกล่าว เพื่อนำมาใช้ประกอบการเสนอเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก

สำหรับเหตุผลที่นำเสนอวัดสุทัศนเทพวรารามเป็นมรดกโลก 1. เป็นวัดที่มีการวางผังเป็นระบบทั้งเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสตามประเพณีนิยมในพุทธศาสนาและได้บรรจุพระพุทธรูปสำคัญจากสุโขทัยซึ่งเป็นมรดกโลก คือ พระศรีศากยมุนีรวมทั้งบริเวณลานหน้าวัดมีการเชื่อมต่อกับเสาชิงช้า และโบสถ์พราหมณ์ซึ่งเป็นความเชื่อตามศาสนากัน แต่อยู่ในพื้นที่เดียวกันอย่างกลมกลืนและปราศจากความขัดแย้ง 2. เป็นแหล่งย่านดั้งเดิมของกรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบันยังคงบรรยากาศแบบดั้งเดิม ตั้งแต่เริ่มสร้างกรุงจนถึงรัชกาลที่ 5 และยังคงมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก

นายวีระกล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายกรมศิลปากรแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำเอกสารเสนอเส้นทางวัฒนธรรมพิมายและศาสนสถานที่เกี่ยวเนื่องปราสาทพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 เพื่อนำเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้ทันปี 2559 นอกจากนี้ ความคืบหน้าการจัดทำเอกสารเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ที่ขณะนี้อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของคณะกรรมการมรดกโลกเมื่อปี 2555 นั้นได้รับรายงานว่าการจัดทำเอกสารทั้งหมดจะแล้วสมบูรณ์ภายในเดือน มี.ค.นี้และจะเสนอเอกสารให้ยูเนสโกพิจารณา ธันวาคม 2558

ในส่วนของการเสนอเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นนั้น การจัดทำเอกสารของเมืองเชียงใหม่จะแล้วเสร็จภายในเร็วๆ นี้ “การผลักดันและเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเป็นมรดกโลกนั้นจะทำให้ประเทศไทยได้รับผลดีต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศที่สำคัญกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์และความหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ติดตาม Instagram และ Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่

กำลังโหลด

เครื่อง oncothermia ความหวังใหม่รักษามะเร็งเต้านม-ตับระยะท้าย ใช้คลื่นวิทยุยิงเฉพาะจุดมะเร็งจนเกิดความร้อน เอื้อยาเคมีบำบัดเข้าถึงมะเร็งง่ายขึ้น ผลศึกษาก้แนมะเร็งเต้านมยุบทั้งหมด 22% ผู้ป่วยมะเร็งตับอายุยืนขึ้น

ดูบน Instagram

กำลังโหลดความคิดเห็น...