xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด ก.แรงงาน เตรียมเสนอ 6 ภารกิจเร่งด่วน ต่อ รมต.คนใหม่

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

“จีรศักดิ์” เตรียมเสนอยุทธศาสตร์ และ 6 ภารกิจเร่งด่วนกระทรวงแรงงานต่อ “พล.อ.สุรศักดิ์” รมต.คนใหม่

 
วันนี้ (1 ก.ย.) นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมต้อนรับ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงกลาโหม ว่า กระทรวงแรงงานจะเสนอยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน 5 ด้าน ซึ่งเน้นการดำเนินงานตามภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คือ การฟื้นฟูความเชื่อมั่นการวางรากฐานของประเทศและความมั่นคงของรัฐ การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเศรษฐกิจ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานและประกันสังคมและการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) รวมทั้งจะเสนอภารกิจเร่งด่วนต่อรัฐมนตรี ได้แก่ 1. การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 2. การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) 3. การสนับสนุนขตเศรษฐกิจพิเศษ 4. การแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน 5. การทำให้ประเทศไทยพ้นจากการถูกจัดอันดับประเทศที่ต้องเฝ้าระวังด้านการค้ามนุษย์ซึ่งขณะนี้ถูกจัดอยู่ระดับ 3 และ 6. การทำให้ประเทศไทยพ้นจากถูกขึ้นบัญชีดำสินค้า 4 ประเภท ได้แก่ อ้อย กุ้ง ปลา และเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า ส่วนห้องทำงานของรัฐมนตรีซึ่งอยู่บริเวณชั้น 6 ได้ใช้ห้องทำงานของที่ปรึกษารัฐมนตรีเดิมเป็นห้องทำงานชั่วคราวของ พล.อ.สุรศักดิ์ เนื่องจากห้องทำงานของรัฐมนตรีบริเวณฝั่งขวาอยู่ระหว่างการปรับปรุงโดยคาดว่าใช้เวลา 1 เดือนจะแล้วเสร็จ ส่วนวันที่จะเข้ามาทำงานแรกที่กระทรวงนั้น ขณะนี้ยังไม่ทราบจะต้องรอการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ฯก่อน

ติดตาม Instagram และ Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่

กำลังโหลดความคิดเห็น...