xs
xsm
sm
md
lg

ตำบลนมแม่ช่วยเพิ่มอัตราเลี้ยงลูกนมแม่นาน 6 เดือน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ เสด็จเยี่ยมติดตามงานตำบลนมแม่ ด้าน สธ. เผยช่วยเพิ่มอัตราเลี้ยงลูกนมแม่นาน 6 เดือน เพิ่มขึ้น

วันนี้ (21 ส.ค.) เมื่อเวลา 10.20 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ ณ ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ทรงเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนย์ประสานงานตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว โดยมีนายแพทย์ ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้เสด็จทรงเยี่ยมบ้านสมาชิกตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวพุกร่าง 4 หลัง และประทานสิ่งของเยี่ยมหญิงหลังคลอด

นพ.ณรงค์ กราบทูลรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขได้น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงพระราชทานคำขวัญ “นมแม่คือหยดแรกของสายใยรักแห่งครอบครัว” และพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ว่า “เราจะใช้นมแม่...สร้างความสุขแก่เด็กไทย” จัดทำเป็นโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ ได้แก่ มหาดไทย ศึกษาธิการ แรงงาน เกษตรและสหกรณ์ วัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง ฉลาด อนามัยดี จิตใจดีและมีความสุข เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2554 จำนวน 5 ตำบล เพิ่มเป็น 135 ตำบลทุกจังหวัดในปี 2555 และในปี 2556 ขยายเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ของตำบล โดยในปี 2557 นี้ ตั้งเป้าดำเนินการตำบลนมแม่ฯให้ได้ร้อยละ 35 จากการประเมินผลในภาพรวมทั่วประเทศ พบว่าได้ผลดีมาก อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของหญิงไทยหลังคลอด เพิ่มจากร้อยละ 5.4 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 57 ในปี 2557 หรือจำนวนประมาณ 450,000 คน จากหญิงคลอดทั้งหมดที่มีปีละประมาณ 8 แสนคน

สำหรับที่ จ.สระบุรี ดำเนินการที่ ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท ซึ่งมีประชากรทั้งหมด 7,170 คน มีหญิงตั้งครรภ์ 49 คน หญิงหลังคลอด 27 คน และหญิงให้นมบุตร 21 คน โดยมีเทศบาลตำบลพุกร่าง เป็นแกนหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณ มีแผนพัฒนาตำบล และการบริหารจัดการโครงการร่วมกับแกนนำชุมชน อสม. นมแม่ ประชาชน และภาคีภาครัฐที่เกี่ยวข้องจัดอบรมนักเรียนวัดหนองคณฑี (พลานุกูล) ให้เป็นดีเจน้อยนมแม่ ให้ความรู้ประโยชน์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พัฒนานวัตกรรมเพิ่มความสะดวกให้หญิงหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เช่น ชมรมแม่ลูกอ่อนทำหมอนนมแม่ เพิ่มความสบาย แม่ไม่ปวดหลัง จัดทำถุงผ้านวด จากข้าวสารและการบูร ใช้ในการนวด กด คลึงบริเวณปวดเมื่อย กระตุ้นการไหลเวียนเลือด สามารถนำไปใช้ในผู้สูงอายุ ผู้พิการในชุมชนได้ด้วย เป็นต้น ผลการดำเนินการรอบ 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 - 2556 พบว่าได้ผลดีมาก อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 37 เป็นร้อยละ 71 เด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มจากร้อยละ 96 เป็นร้อยละ 99.5 ปัจจัยแห่งความสำเร็จคือความตั้งใจของแม่ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การสนับสนุนของครอบครัวและชมรมแม่ลูกอ่อน การเยี่ยมบ้านช่วยเหลือแม่หลังคลอดในการเลี้ยงลูก

อนึ่ง กิจกรรมภายในศูนย์ประสานงานตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวของตำบลพุกร่าง อาทิเช่น การเลี้ยงดูเด็ก โดยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของเด็ก (Brain based Learning) ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมมุมโรงเรียนพ่อแม่เพื่อลูกฉลาด การให้ความรู้ สาธิตดูแลสุขภาพ การเตรียมความพร้อมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กิจกรรม กิน กอด เล่น เล่านิทาน เป็นต้น

ติดตาม Instagram และ Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่

กำลังโหลดความคิดเห็น...