xs
xsm
sm
md
lg

ชง คสช.ของบสาธารณสุข 2.23 แสนล. เสนอตั้ง คกก.ระดับชาติ กำกับทิศทางนโยบายสุขภาพทั้งหมด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ชง คสช. ของบระบบสาธารณสุข ทั้งส่วน สธ. และ สปสช. รวม 2.23 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8% จากปีที่แล้ว เผยเน้นการดำเนินการ 10 เรื่องสำคัญ บูรณาการร่วมทุกกรม ส่วนงบลงทุนมอบเขตบริการสุขภาพพิจารณาตามหลักเกณฑ์ พร้อมเสนอตั้ง คกก. นโยบายสาธารณสุขระดับชาติ กำกับทิศทางงานสุขภาพทั้งหมด

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า จากการหารือร่วมกับ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. เรื่องงบประมาณปี 2558 ของระบบสาธารณสุขทั้งหมด ทั้ง สธ. และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกรอบงบประมาณเบื้องต้นรวม 2.23 แสนล้านบาท แบ่งเป็น สธ. ประมาณ 1 แสนล้านบาท และ สปสช. อีก 1 แสนล้านบาท ภาพรวมเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2557 ราว 2.8% อย่างไรก็ตาม จะมีการของบประมาณเพิ่มเติมด้วย โดย สปสช. ขออีก 6 พันล้านบาท และ สธ. ขออีก 2.5 พันล้านบาท ซึ่งหลังจากนี้จะนำเสนอต่อ คสช. เพื่อพิจารณาครั้งสุดท้ายต่อไป

นพ.ณรงค์ กล่าวอีกว่า งบประมาณปี 58 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. งบลงทุน ซึ่งจะจัดให้ตามเขตบริการสุขภาพใน 4 ประเภท ได้แก่ อาคารผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยใน อาคารสนับสนุน และบ้านพัก โดยจะจัดทำหลักเกณฑ์ให้เขตบริการสุขภาพพิจารณาในการจัดสรรงบ เช่น หลักเกณฑ์ของอาคารผู้ป่วยใน ให้ดูจากจำนวนเตียงต่อประชากร เป็นต้น และ 2. งบดำเนินการ จะเน้นใช้งบแบบบูรณาการร่วมกันกับกรมต่างๆ 10 เรื่อง คือ การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มอายุ แยกเป็น 5 เรื่อง ได้แก่ สตรีและเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุและผู้พิการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2 เรื่อง ได้แก่ ปฐมภูมิ และพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) และโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.)/โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) รวมเป็น 7 เรื่อง ส่วนเรื่องที่ 8 คือพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรค 9. คุ้มครองผู้บริโภค และ 10.สิ่งแวดล้อม

เดิมแต่ละกรมต่างจัดวางงบประมาณในเรื่องเหล่านี่้กันเอง แต่จากนี้ทุกกรมในสังกัด สธ. ต้องบูรณาการงบประมาณ 10 เรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญร่วมกัน นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสาธารณสุขที่เป็นคณะกรรมการระดับชาติขึ้น เพื่อติดตามการใช้งบประมาณของระบบสาธารณสุขทั้งของ สธ. และ สปสช. และบอกทิศทางของระบบสาธารณสุข ซึ่งจะมีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม” ปลัด สธ. กล่าว

นพ.ณรงค์ กล่าวด้วยว่า การพิจารณาเรื่องงบประมาณในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ไม่มีนักการเมืองเข้ามาร่วมด้วย ไม่ทำให้เกิดการบิดเบี้ยวจากการที่ต้องการนำงบประมาณไปลงตรงนั้นตรงนี้ ทำให้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณได้ตามที่ สธ.วางยุทธศาสตร์ไว้จริงๆ ถือเป็นอีกบรรยากาศ

ติดตาม Instagram และ Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่

กำลังโหลดความคิดเห็น...