xs
xsm
sm
md
lg

สวธ.พาเด็กใต้ สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สวธ.พาเด็กชายแดนใต้ เรียนรู้วัฒนธรรมอาทิตย์อุทัย หวังสร้างทัศนคติที่ดีให้เด็กใต้ ป้องกันถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ถูกต้อง

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนจัดโครงการพาเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 200 คน เข้าค่ายวัฒนธรรม ภายใต้โครงการตามรอยอารยะ อัครศิลปิน ปรากฏว่า เยาวชนชื่นชอบค่ายดังกล่าว รวมทั้งยังได้รับความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และได้ทัศนศึกษาตามสถานที่สำคัญในกรุงเทพฯ ในการที่จะไปถ่ายทอดให้ครอบครัวและเพื่อนในโรงเรียนได้รับรู้ ที่สำคัญ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายมีทัศนคติที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเมืองหลวง และยังสะท้อนออกมาว่า อยากให้เกิดความสงบในพื้นที่โดยเร็วอีกด้วย

ดังนั้น สวธ.ได้ต่อยอดกิจกรรม โดยพาเยาวชนแดนใต้ทัศนศึกษาวิถีวัฒนธรรมชาวญี่ปุ่น ตามรอยอารยะ อัครศิลปินขึ้น โดยคัดเลือกเด็กและเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาเข้าค่ายวัฒนธรรม จำนวน 5 คน ไปทัศนศึกษายังประเทศญี่ปุ่น วันที่ 24 พ.ย.-1 ธ.ค.นี้ หวังให้เยาวชนได้เปิดโลกกว้างเห็นสังคมอื่นๆ นอกจากสังคมไทย ส่วนเหตุผลที่ สวธ.เลือกประเทศญี่ปุ่น ก็เพราะว่าญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับไทย โดยตัวแทนเยาวชน 5 คน จะได้ไปทัศนศึกษาตามสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ สวนสนุก แหล่งวัฒนธรรม เป็นต้น แล้วนำกลับมาผู้นำเครือข่ายถ่ายทอดให้ครอบครัวและเพื่อนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้อีกด้วย

“ผมจะนำโครงการนี้ไปบรรจุอยู่ในแผนงบประมาณปี 2557 ทำให้เป็นโครงการต่อเนื่อง เพราะการสร้างทัศคติที่ดีต่อเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก หากเขามีทัศนคติที่ดี และถูกต้อง การที่เขาจะถูกชักจูงไปในทางที่ผิดจะน้อยลง ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่น่าจะลดลงได้ในอนาคต”นายชาย กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น