xs
sm
md
lg

เตรียมบรรจุ พกส.90% จากลูกจ้างชั่วคราว 1.4 แสนคน-ใช้งบเพิ่ม 1.5 พันล.บาท

เผยแพร่:

เคาะแล้ว! สธ.บรรจุ พกส.90% จากลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมด 1.4 แสนคน ในกรอบวงเงินเพิ่มขึ้น 10% คาดใช้งบเพิ่มอีก 1.5 พันล้านบาท รวมเป็น 1.65 หมื่นล้านบาท สั่งเร่งให้ทำสัญญาจ้างภายในวันที่ 30 พ.ย.โวขอ ครม.บรรจุข้าราชการได้อีก 7,500 ตำแหน่งแน่ ช่วยมีเงินบำรุงเหลือ 1.3 พันล้านบาท แนะหน่วยงานต่างๆ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้อีก 200 ล้านบาท

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6 ซึ่งมี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ.เป็นประธาน โดยมีตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และตัวแทนลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมประชุม ว่า ที่ประชุมอนุมัติกรอบอัตรากำลังการบรรจุลูกจ้างชั่วคราว สธ.ซึ่งมีทั้งหมด 1.4 แสนคน เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) อยู่ที่ร้อยละ 80 ซึ่งจะคิดกรอบจากภาระงาน ฐานประชากร และโอกาสพัฒนาหน่วยงานเพื่อบริการประชาชน เช่น โรงพยาบาลศูนย์ควรมี พกส.จำนวน 177 คน หากคิดกรอบอัตรากำลังที่ร้อยละ 80 ก็จะต้องบรรจุที่ 142 คน ถ้าสามารถทำสัญญาจ้างให้ลูกจ้างชั่วคราวเข้าเป็น พกส.ทั้งได้ 142 คน ก็สามารถดำเนินการได้เลย เป็นต้น ทั้งนี้ ที่กำหนดกรอบอัตรากำลังที่ร้อยละ 80 ก็เพื่อให้เกิดการใช้กำลังคนมีประสิทธิภาพสูงสุด

“หากหน่วยงานใดที่มีความจำเป็นต้องบรรจุ พกส.มากกว่า 80% แต่ไม่ครบ 100% ก็สามารถทำเรื่องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพได้ หรือหากเป็นหน่วยงานที่สังกัดกรมต่างๆ ก็ต้องขออนุมัติจากอธิบดี ทั้งนี้ หน่วยงานใดที่พร้อมดำเนินการสามารถกลับไปทำสัญญาจ้างได้ทันที โดยมีเงื่อนไขว่าค่าจ้างจะต้องไม่น้อยกว่าเดิม แต่ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พ.ย.นี้ โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556 สำหรับหน่วยงานที่พร้อมดำเนินการคือ กรมสุขภาพจิตและกรมการแพทย์ ซึ่งคิดกรอบอัตราการบรรจุอยู่ที่ 90% ภายใต้กรอบวงเงินที่เพิ่มขึ้นไม่เกิน 7%” รองปลัด สธ. กล่าว

นพ.วชิระ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มขึ้น 10% จากฐานการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ณ วันที่ 1 พ.ค.2556 ซึ่งอยู่ที่ 1.5 หมื่นล้านบาทต่อปี กลายเป็น 1.65 หมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ แม้จะต้องหาเงินเพิ่มอีก 1.5 พันล้านบาท โดย พ.ย.นี้ สธ.จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้มีการบรรจุข้าราชการเพิ่มอีก 7,500 ตำแหน่ง ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการบรรจุแน่นอน เพราะเรามีกรอบอัตรากำลังที่ตอบ ครม.ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ลูกจ้างชั่วคราวจากเดิมที่จ้างด้วยเงินบำรุง เมื่อได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการก็จะจ้างด้วยเงินจาก ก.พ.ทำให้มีเงินบำรุงเหลืออีกประมาณ 1,300 ล้านบาท ก็จะนำมาใช้จ้าง พกส.ต่อ แม้จะขาดไปอีก 200 ล้านบาท แต่หากมีการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เช่น ค่ายา การทำแล็บ เชื่อว่าสามารถบริหารได้

โดยประมาณการแล้วคาดว่าลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับการบรรจุเป็น พกส.ประมาณ 90% หรือเกินกว่านี้เล็กน้อย ซึ่งการจะบรรจุ พกส.มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับค่าจ้างด้วย หากอยากได้คนเยอะก็เพิ่มค่าจ้างได้คนละน้อย แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขคือไม่น้อยกว่าค่าจ้างเดิม อย่างไรก็ตาม แม้เงินจะเพิ่มน้อย แต่ได้สวัสดิการเพิ่มขึ้นจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการออกประกาศอยู่” รองปลัด สธ.กล่าว

นพ.วชิระ กล่าวด้วยว่า สำหรับลูกจ้างชั่วคราวที่ยังไม่ได้รับการบรรจุหรือไม่ผ่านประเมินอีก 2% ก็จะยังเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุงรายเดือน โดยเงินเดือนต้องไม่น้อยกว่าเดิมหรือมากกว่าเดิม แต่ก็ยังมีโอกาสได้บรรจุเป็น พกส.ด้วย เพราะลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเป็น พกส.แล้ว จะมีการประเมินทุก 6 เดือน หากไม่ผ่านเกณฑ์ก็ต้องออกแล้วบรรจุคนที่ทำงานดีกว่าเข้ามาแทน นอกจากนี้ เมื่อมีการบรรจุข้าราชการอีก 7,500 ตำแหน่ง ไม่เกิน 2 ปี ก็สามารถบรรจุลูกจ้างชั่วคราวที่เหลืออีกประมาณ 10% หรือประมาณ 1.4 หมื่นคนได้ทั้งหมด
 

กำลังโหลดความคิดเห็น...