xs
xsm
sm
md
lg

อธิการบดีจุฬาฯ ชูมือเห็นด้วยเลื่อนเปิดเทอมใหญ่ไปเดือน ก.ย.ปี 55

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

อธิการบดี จุฬาฯ และรองปลัด ศธ.ขานรับมติ ปทอ.เลื่อนเปิดเทอมใหญ่จากเดือน มิ.ย.เป็นเดือน ก.ย.แทนเพื่อให้ตรงกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมงานกิจกรรมวันอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมกล่าวว่า การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นั้น มีความสำคัญ จุฬาฯ ได้เตรียมพร้อมด้วยการเปิดศูนย์อาเซียนรวมพลัง อาจารย์ นักวิชาการ เพื่อเปิดเวทีสร้างความร่วมมือ และจะต้องเพิ่มเนื้อหาการเรียนภาษาประเทศเพื่อนบ้านลงในหลักสูตร นอกจากภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นไปได้ทั้งวิชาภาคบังคับ และวิชาเลือก เพื่อให้นักศึกษาพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดย แรงงานไทยจะสามารถไปทำงานในอีก 9 ประเทศได้ ขณะเดียวกัน แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านก็อาจจะเข้ามาเป็นคู่แข่งการทำงานในประเทศไทยได้เช่นกัน
ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล - ภาพประกอบข่าวจากอินเทอร์เน็ต
อธิการบดี จุฬาฯ ยังกล่าวถึงมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เห็นชอบให้มีการปรับวันเปิดภาคเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยจากเดือนมิถุนายน เป็นเดือนกันยายนในปีการศึกษา 2555 นั้น ว่าทางปฏิบัติอาจจะทำได้บางหลักสูตรก่อน เช่น หลักสูตรอินเตอร์ ซึ่งของจุฬาฯ มีการเปิดภาคเรียนช่วงเดือนกันยายนอยู่แล้วส่วน ในหลักสูตรอื่นๆ อาจต้องใช้เวลา 2-3 ปี เนื่องจากมีการปรับทั้งตารางสอน ตารางสอบ และการรับปริญญา

ด้าน น.ส.จุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันครอบรอบการก่อตั้งประชาคมอาเซียน หลังจาก เมื่อปี 2510 มี ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ รวม 5 ประเทศ เป็นผู้ก่อตั้ง จึงมีการจัดกิจกรรมวันอาเซียนขึ้น และยังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีแผนการเดินสายไปจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล โดยกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คอยสนับสนุนให้ข้อมูล ความรู้ แต่นักเรียนที่จะเติบโตเข้าสู่ตลาดแรงงาน การศึกษา จะต้องสนใจและใส่ใจ เพื่อให้ทันกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ผ่านมา สปป.ลาว และเวียดนาม มีการตื่นตัว

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวสนับสนุนแนวทางการเลื่อนการเปิดภาคเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยตามที่ประชุม ทปอ. เพราะช่วยให้กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกอาเซียนราบรื่น ที่ผ่านมามีการจัดค่ายร่วมกัน การโอนหน่วยกิจระหว่างมหาวิทยาลัย หรือ ASIAN University Network แล้ว เป็นต้น

สำหรับการจัดงานกิจกรรมวันอาเซียนครั้งนี้ จัดขึ้น ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนักเรียนในกรุงเทพมหานคร ราว 1,000 คน มาร่วมรับฟัง มีการจัดเสวนา เตรียมความพร้อมอย่างไรในการเป็นพลเมืองอาเซียน การเปิดเสรีทางการศึกษาอาเซียน เตรียมการอย่างมืออาชีพ โดยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจากแวดวงต่างๆ
กำลังโหลดความคิดเห็น