xs
xsm
sm
md
lg

สพฐ.แจกทุนอุดรั่วเด็กออกกลางคัน เผยปี51มีเกือบ2แสนไม่จบภาคบังคับ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ภาพประกอบจากอินเทอร์เนต
สพฐ.มอบทุนการศึกษา หวังแก้ปัญหาเด็กแห่ลาออกกลางคันอื้อ พบเด็กไม่จบการศึกษาภาคบังคับเมื่อปี 51 เกือบ 2 แสนคน

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ในที่ประชุม สพฐ.ได้หารือถึงการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การที่ สพฐ.เกณฑ์นักเรียนที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าเรียน อย่างไรก็ตาม เมื่อไปสำรวจเด็กที่จบม. 3 และม. 6 พบว่ามีเด็กตกหล่นเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ สพฐ.สำรวจตัวเลขของนักเรียนที่ออกกลางคันระหว่างเรียนในปีการศึกษา 2551 มีนักเรียนที่ออกกลางคันจำนวน 119,404 คน ซึ่งมีสาเหตุหลายประการ เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาครอบครัว การสมรส อพยพตามครอบครัว ต้องโทษคดี เป็นต้น

นายชินภัทร กล่าวว่า ปี 51 มีเด็กลาออกกลางคัน 119,404 คน ปี 52 ลดเหลือ 49,562 คน อย่างไรก็ตาม สพฐ.จะ หามาตรการลดเด็กออกกลางคันให้น้อยลงไปอีก โดยจะให้ทุนการศึกษา คาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาเด็กออกกลางคันได้ระดับหนึ่ง โดยจัดสรรเงินอุดหนุนเด็กยากจน 1,000-3,000 บาทต่อคนต่อปี อุดหนุนนักเรียนที่ต้องพักนอน 5,300 บาท ต่อคนต่อปี นอกจากนี้ยังมีการจัดทุนการศึกษาต่างๆ เช่น ทุนเฉลิมราชกุมารี 720 ทุน ทุนภูมิทายาท 1,800 ทุน ทุนสำหรับเด็กชายแดนและชาวเขา 4,058 ทุน ซึ่งทุนเหล่านี้จะลดอัตราการออกกลางคันได้

“เพื่อให้เด็กลาออกกลางคันเหลือน้อยที่สุด จึงพยายามหารูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมและให้เขตพื้นที่การศึกษา มีแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน เช่น จ.เชียงใหม่ ตั้งเป้าให้เหลือศูนย์ โดยประสานกับ กศน.และกลุ่มเอ็นจีโอ เนื่องเพราะต้องการให้เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ ในเมื่อเราดึงเด็กกลับเข้ามาเรียนในระบบไม่ได้ จำเป็นต้องประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ระบบการช่วยเหลือนักเรียนในปี 53-54 ถือ ว่าได้ผล ซึ่งเขตพื้นที่ และโรงเรียน ต้องมีข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และจัดระบบการช่วยเหลือนักเรียนให้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ” นายชินภัทร กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น