xs
xsm
sm
md
lg

วธ.ผนึก สวธ.จัดวัฒนธรรมครอบครัวสร้างสุข

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วธ.จับมือ สวธ.จัด “วัฒนธรรมครอบครัวสร้างสุข” ส่งเสริมครอบครัวไทยใช้ชีวิตอย่างมีสุข ด้านโฆษก วธ.เผย 5 เคล็ดสร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัว

วันนี้ (7 ม.ค.)ณ สนามหน้าพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดแถลงข่าวกิจกรรมโครงการ “เครือข่ายสร้างสรรค์วัฒนธรรมครอบครัวสร้างสุข (สคส.)” โดยมี เรืออากาศเอก สุริยะ ศึกษากิจ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายแทนคุณ จิตต์อิสระ โฆษกกระทรวงวัฒนธรรม นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และ นางปิยะนุช นาคคง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทย ร่วมแถลงข่าว โดยเรืออากาศเอก สุริยะ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็กและเครือข่ายภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนจัดทำโครงการ “วัฒนธรรมครอบครัวสร้างสุข” เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวในสังคมไทยได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวธ. ที่ว่าวธ.เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม

“ในปัจจุบันครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยเป็นครอบครัวใหญ่ ซึ่งให้ความรักความอบอุ่นอย่างต่อเนื่อง แต่ทุกวันนี้ครอบครัวไทยมุ่งสู่ความเป็นสากล พ่อแม่มีเวลาให้กับหน้าที่การงานมากกว่าการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานทำให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย วธ.จึงประสงค์ให้ครอบครัวไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ทุกคนในครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกัน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความรักสมานฉันท์ ช่วยเหลือเกื้อกูลเข้าใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นโครงการวัฒนธรรมครอบครัวสร้างสุข จะเป็นหนทางที่ทำให้วิสัยทัศน์ของวธ.ประสบความสำเร็จและส่งผลให้ครอบครัวไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย” ผู้ช่วย รมต.วธ.กล่าว

ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า สวธ.มีภารกิจเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรม ทั้งด้านการศึกษาทางวัฒนธรรมผ่านการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในทุกมิติทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการเข้าร่วมโครงการ สคส.ก็ยิ่งเป็นการสร้างพื้นที่และขยายกลุ่มเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้สังคมไทยเกิดความตระหนักในการใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัว

ด้าน นายแทนคุณ จิตต์อิสระ โฆษกกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า วัฒนธรรมครอบครัวสร้างสุขเป็นการส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมครอบครัวให้เข้มแข็งผ่าน 5 แนวทาง คือ 1.การทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น เช่น ทานข้าวด้วยกัน ออกกำลังกาย หรือการทำกิจกรรมในพื้นที่สร้างสรรค์ เช่น การเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน 2.การใช้ชีวิตแบบพอเพียง 3.การแสดงความรักในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอและมั่นคงต่อคู่รัก 4.การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และระมัดระวังในการเฝ้าติดตามสื่อ แล ะ5.การปลูกฝังคุณธรรมในครอบครัว รวมทั้งปีนี้เป็นปีมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนทุกครอบครัวร่วมเป็นเครือข่าย สคส.เพื่อสร้างครอบครัวใหญ่ถวายในหลวง

นอกจากนี้ สคส.ยังมีแนวทางที่จะจัดทำปฏิทินครอบครัว เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้รับรู้ความเป็นไปในชีวิตประจำวันของสมาชิกในครอบครัวและวางแผนทำกิจกรรมพิเศษร่วมกัน รวมทั้งยังจัดทำคู่มือสนุกทั้งครอบครัว เพื่อเป็นไกด์บุ๊กที่ครอบครัวจะไปทำกิจกรรมด้วยกัน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของครอบครัว โดยการสมัครและแสดงความคิดเห็นได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765 และเว็บไซต์ www.m-culture.go.th
กำลังโหลดความคิดเห็น