xs
xsm
sm
md
lg

สปสช.เผยนวดแผนไทยผู้ป่วยบัตรทองครึ่งปีแรก พบผู้ใช้บริการกว่า 6 หมื่นครั้ง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปรับให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงนวดแผนไทยใช้รักษาและฟื้นฟูสภาพ พบมีผู้เข้าใช้บริการกกว่า 60,000 ครั้ง จากหน่วยบริการ 708 แห่งทั่วประเทศ พร้อมจัดงบรายหัวบริการแพทย์แผนไทยเน้นบูรณาการภูมิปัญญาไทยเข้ากับการแพทย์กระแสหลัก ใช้งบกว่า 74 ล้านบาท
ภาพจากเว็บไซต์
นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในปี 2551 นั้น เป็นปีแรกที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณสมทบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อส่งเสริมการให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลต่างๆ ในอัตรา 1 บาทต่อประชากร หรือ 46.477 ล้านบาท เมื่อรวมกับงบสนับสนุนปี 2550 จำนวน 28.2 ล้านบาท ทำให้มีงบประมาณดำเนินการเรื่องนี้ 74.677 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้จัดตั้งเป็นกองทุนพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยเน้นการนวดเพื่อการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ซึ่งผู้มีสิทธิบัตรทองจะใช้บริการได้ขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของแพทย์เท่านั้น

จากผลการดำเนินงานพบว่า ใน 6 เดือนแรก มีสถานพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานีอนามัย และศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ให้บริการแพทยแผนไทยที่เกี่ยวกับการนวด ประคบ อบสมุนไพร เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ 708 แห่ง มีการใช้บริการกว่า 60,000 ครั้ง
โดยเขตพื้นที่ที่มีการใช้บริการนวดไทยมากที่สุด คือ เขตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ใช้บริการ 600 ครั้ง จากหน่วยบริการ 13 แห่ง
กำลังโหลดความคิดเห็น