xs
xsm
sm
md
lg

"หมอเหลิม"แบ่งงาน"วิชาญ"คุม 8 หน่วยงาน-3 จชต.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1123/2551 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2551 มอบอำนาจให้นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กำกับดูแลกรมต่างๆ และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข รวม 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รวมทั้งดูแลโครงการพัฒนาสาธารณสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนตนเองกำกับดูแลงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2551 เวลา 10.30 น. จะไปตรวจเยี่ยมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อรับทราบการดำเนินงานและมอบนโยบายการทำงาน
กำลังโหลดความคิดเห็น