xs
xsm
sm
md
lg

จ่อปัดฝุ่น! เมกะโปรเจก 4 พันล้าน "สวัสดิการแฟลตตำรวจ" นายกฯนิด รับปาก ผบ.ตร. ห่วงความเป็นอยู่ คาดเพิ่มสเปคใหม่ พรึ๊บ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จ่อปัดฝุ่น! เมกะโปรเจก 4 พันล้าน สตช. "สวัสดิการแฟลตตำรวจ"ที่ไฟเขียวเมื่อรัฐบาลก่อน หลัง นายกฯนิด รับปาก ผบ.ตร. ห่วงความเป็นอยู่-ค่าใช้จ่ายสวัสดิการชั้นผู้น้อย บางแห่งทรุดโทรม เผยโปรเจคเดิม ย้ายจากสโมสรตำรวจบางเขน ไปที่ราชพัสดุ"เมืองทองธานี" เปิดสเปคเดิมที่จอดรถ 6 ตึก 14 ชั้น อ้างสร้างเพื่อศักดิ์ศรีตำรวจไทย คาดเพิ่มสเปคใหม่ "ห้องฟิตเน็ส - ติดอินเตอร์เน็ตครบทุกห้อง"

วันนี้ (13 ก.พ.2567) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ภายหลัง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แวะสำรวจบริเวณแฟลตตำรวจเฉลิมลาภ เขตและแขวงพญาไท

เพื่อไปตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของข้าราชการตำรวจ โดยเฉพาะแฟลตส่วนกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)ซึ่งมีการใช้งานมานานจนทำให้เกิดความเสื่อมโทรม

ก่อนสอบถามถึงความเป็นอยู่และค่าใช้จ่ายในส่วนของระบบสาธารณูปโภคของตำรวจชั้นผู้น้อย เพื่อนำไปประกอบในการหารือกับ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างที่พักอาศัยให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 ก.พ. นายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ถึงการดูแลสวัสดิการที่อยู่อาศัย ให้กับตำรวจชั้นผู้น้อย โดยทราบว่าแฟลตตำรวจส่วนมากมีความแออัด ไม่มีพื้นที่สาธารณะ

เช่น สวนหรือสนามกีฬาเล็กๆ ให้ได้ออกกำลังกาย ไม่มีห้องคอมพิวเตอร์ หรืออินเตอร์เน็ต ที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ควรมี เป็นเรื่องคุณภาพชีวิตของกำลังพล ที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้ทำงานได้ดีขึ้น

มีรายงานว่า เมื่อต้นปี 2565 คณะรัฐมนตรี (ครม.) 4 ม.ค.65 ในรัฐบาลที่แล้ว เห็นชอบตามสำนักงบประมาณ (สงป. กรณี ตร. เสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการ “อาคารที่ทำการพร้อมที่จอดรถและอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ จำนวน 6 อาคาร"

วงเงินรวม 4,089,480,000 บาท เป็นคำของบประมาณปี 2566 จำนวน 817,896,000 บาท และเป็นภาระผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - ปีสิ้นสุดระยะเวลา ดำเนินการอีก จำนวน 3,271,484,000 บาท

โดยเป็นพื้นที่ว่างอยู่ในบริเวณพื้นที่สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,778 ห้องพัก แยกเป็น อาคารที่ทำการ ขนาด 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารที่จอดรถยนต์ ขนาด 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

"อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ขนาด 14 ชั้น จำนวน 2 อาคารๆ ละ 438 ห้องพัก รวม 2 อาคาร รวมห้องพักจำนวน 876 ห้องพัก อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ขนาด 14 ชั้น จำนวน 2 อาคารๆ ละ 441 ห้องพัก รวม 2 อาคาร รวมห้องพักจำนวน 902 ห้องพัก"

พบว่าให้นำความเห็น เมื่อปี 2565 กระทรวงการคลัง (กค.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ไปพิจารณาดำเนินการต่ออย่างเคร่งครัด ภายหลัง ตร.รายงาน ครม.ตามกฎหมายกรณีโครงการมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

ทั้งนี้ กค.เห็นว่า ตร.ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และประกาศ คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐแล้ว

"แผนดังกล่าวสอดคล้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อย มีที่พักอาศัยเพียงพอกับจำนวน อยู่ใกล้กับสถานที่ทำงาน เพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง รวมถึงหน่วยงานสามารถเรียกระดมกำลังได้ในทันที"

ขณะที่ ทส. เห็นว่า โครงการนี้เข้าข่ายเป็น โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีเอชไอเอ)

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นคำสั่งเดิม ภายหลังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0404/ว 362 ลงวันที่ 20 ก.ค.2561 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การจัดสวัสดิการโนด้านที่พักอาศัยให้แก่ ข้าราชการผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่างๆ เช่น ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร เป็นต้น

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประชุมมอบนโยบายผู้บริหาร ตร. เมื่อ 2 ส.ค.2562 โดยมอบนโยบายในการดูแลสวัสดิการดังกล่าว

ทั้งนี้พบว่า คำขอบประมาณที่เสนอ ครม. ดังกล่าว ระบุตอนหนึ่งว่า ตร.มีภารกิจการควบคุมฝูงชนหรือกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องสามารถระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่

และภารกิจดังกล่าวได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความจำเป็นที่จะต้องมีสถานที่พักที่อยู่ใกล้ กับสถานที่ทำงาน เพื่อให้สามารถเรียกระดมกำลัง

ที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆ ของตร. มีอาคารที่พักไม่เพียงพอกับจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจโดย หน่วยงานต่างๆ มีความต้องการอาคารที่พักเพิ่มเติมให้มีจำนวนเพียงพอรองรับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อย รวมทั้งสิ้น 12,070 ห้องประกอบด้วย

กองบัญชาการตำรวจนครบาล มีความต้องการอาคารที่พัก 5,985 ห้อง กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 881 ห้อง สำนักงานกำลังพล 610 ห้อง กองบัญชาการตำรวจสันติบาล 1,627 ห้อง สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ 244 ห้อง

สำนักงานงบประมาณและการเงิน 192 ห้อง สำนักงานคณะกรรมการราการตำรวจ 194 ห้อง กองสารนิเทศ 69 ห้อง สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ 93 ห้อง กองวินัย 76 ห้อง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 418 ห้อง และโรงพยาบาลตำรวจ มีความต้องการ 1,471 ห้อง

กอรปกับ ตำรวจชั้นผู้น้อย ได้รับเงินเดือนในอัตรา 10,760 บาท ต่อเดือน และไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ เมื่อมีอาคารที่พักไม่เพียงพอ

ทำให้ตำรวจชั้นผู้น้อยต้องทำการเช่าบ้านพักย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 5,500-7,000 บาทต่อเดือน ทำให้มีเงินเดือนหลังหักค่าเช่าบ้านพักเหลือ ประมาณ 3,760-4,260 บาทต่อเดือน

"ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนที่เหลือดังกล่าวในการเลี้ยงชีพ เหลือเงินจำนวนที่น้อยมาก ไม่เพียงพอเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี เกิดความกดดัน บีบคั้น

และต้องดิ้นรนในการหาอาชีพเสริมหรือรายได้จากทางอื่น เพื่อให้มีเงินรายได้เพียงพอ ขาดขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ".

ขณะที่กลางปี 2565 สลค. มีหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) แจ้งมติครม. 30 พ.ค.2565 ตอนหนึ่งว่า อนุมัติ สตช. ปรับแผนการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการตำรวจ หน่วยงานที่มีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในที่ดินดังกล่าว จำนวน 4 อาคาร วงเงินงบประมาณ 3,849,900,000 บาท

"ไปก่อสร้างในที่ดินราชพัสดุของ สตช. ในโครงการเมืองทองธานี ย่าน ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 4 อาคาร ๆ ละ 17 ชั้น แทน โครงการเดิม ภายในสโมสรตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ที่จะสร้าง 5 อาคาร ๆ ละ17 ชั้น"

สตช. ระบุว่า การย้ายพื้นที่ไปยังโครงการเมืองทองธานี นั้น ที่ผ่านมา สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) แจ้งภายหลังได้ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการเดิม 5 อาคารภายในสโมสรตำรวจ

พบว่าอยู่ใน เขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินดอนเมือง มีความสูงอนุญาตที่ความสูงไม่เกิน 43.28 เมตร จากระดับดินเดิม

"และอาคารที่พักอาศัยขนาด 17 ชั้น จำนวน 4 อาคาร ที่จะดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าว มีความสูงจากระดับดินเดิมจำนวน 61.40 เมตร ซึ่งความสูงของอาคารสูงเกินกว่าระดับความสูงที่จะสามารถดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวได้"

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณปี 2564 โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สตช. ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด เป็นผู้ทำการก่อสร้าง พื้นที่เดิมแขวงตลาดบางเขน ตามสัญญา เลขที่ ยธ. 26/2564 ลงวันที่ 15 มิ.ย.2564 กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 1,350 วัน สัญญาเริ่มทำงาน วันที่ 16 มิ.ย.2564 ครบกำหนดวันที่ 24 ก.พ.2568

ต่อมา สตช. ได้รับแจ้งจาก กพท. ว่า โครงการ "มีความสูงเกินกำหนดในเขตปลอดภัย" ในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียง จึงไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างในพื้นที่ของสโมสรตำรวจได้ โดยเห็นควรปรับเปลี่ยนพื้นที่ก่อสร้าง

ต่อมา นายกรัฐมนตรีรับาลดังกล่าว ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการฯ แต่เนื่องจากงบประมาณของ สตช. ที่ได้รับจัดสรรในปี พ.ศ.2565 มีจำนวนจำกัด จึงยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

สำนักงบประมาณ ยังมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0716/5616 ลงวันที่ 22 มี.ค.2565 เห็นชอบให้ สตช. เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ในวงเงิน 3,859,900,000 บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ ปี 2564 จำนวน 773,020,000 บาท ให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้

ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 3,086,880,000 บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2569

ซึ่งครม. เดิมเห็นชอบให้อนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2567 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2569 แล้ว.

สำหรับโครงการ “อาคารที่ทำการพร้อมที่จอดรถและอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ" เดิม มีแผนก่อสร้าง 6 อาคาร วงเงินรวม 4,089,480,000 บาท

เป็นคำของบประมาณปี 2566 จำนวน 817,896,000 บาท และเป็นภาระผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - ปีสิ้นสุดระยะเวลา ดำเนินการอีก จำนวน 3,271,484,000 บาท

ทั้งโครงการจะมี 1,778 ห้องพัก แยกเป็น อาคารที่ทำการ ขนาด 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารที่จอดรถยนต์ ขนาด 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

"อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ขนาด 14 ชั้น จำนวน 2 อาคารๆ ละ 438 ห้องพัก รวม 2 อาคาร รวมห้องพักจำนวน 876 ห้องพัก อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ขนาด 14 ชั้น จำนวน 2 อาคารๆ ละ 441 ห้องพัก รวม 2 อาคาร รวมห้องพักจำนวน 902 ห้องพัก"

ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี เคยมอบนโยบายว่า จะดูแลสวัสดิการบ้านพักข้าราชการตำรวจ

ขณะที่เงินเดือนตำรวจ เหลือเลี้ยงชีพไม่เพียงพอกับการเช่าบ้านพัก ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี เกิดความกดดัน บีบคั้น และต้องดิ้นรนในการหาอาชีพเสริมหรือรายได้จากทางอื่น

เพื่อให้ตำรวจมีเงินรายได้เพียงพอ ขาดขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.


กำลังโหลดความคิดเห็น