xs
xsm
sm
md
lg

วุฒิฯ รุมโวยก่อนโหวต “ชาย นครชัย” นั่ง กกต.เฉียดฉิว ชี้ กก.สรรหาไม่หลากหลาย-อ่อนประสบการณ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เผย ส.ว.รุมท้วง ก่อนโหวตให้ “ชาย นครชัย” นั่ง กกต. อย่างเฉียดฉิว ชี้ กก.สรรหาไม่หลากหลาย-อ่อนประสบการณ์ ซัดองค์กรอิสระไม่ส่งคนนั่ง กก. ไร้ความรับผิดชอบ

วันนี้ (7 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานก่อนการประชุมวุฒิสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นายชาย นครชัย อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แทน นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. ที่พ้นตำแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 70 ปี เมื่อ 30 ธันวาคม 2565 ได้มี ส.ว.หลายคนอภิปรายกันหลากหลาย

อาทิ พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม ส.ว. อภิปรายไม่รับรองรายงานในส่วนของกรณีที่คณะกรรมการสรรหา กกต. ซึ่งตาม พ.ร.ป.กกต.ระบุว่า 3 องค์กรสำคัญ ไม่ส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการสรรหา คือ ศาลรัฐธรรมมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทำให้กรรมการสรรหา มีอยู่ 6 คนจากจำนวนที่กฎหมายกำหนดให้มี 9 คนโดยกรรมการสรรหาสรรหาได้ตั้งกติกาให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่ไม่ใช่ กกต. ต้องแต่งตั้งและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการสรรรหาภายใน 20 วัน นับจากวันรับแจ้งจากเลขาธิการวุฒิสภา

ขณะที่ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน อภิปรายว่า ตนสงสัยในประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ คือ นายชาย ว่า จะมีความเหมาะสมต่อการทำหน้าที่ กกต.​ที่มีบทบาทจัดการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม และรับรอง ส.ส. ที่มีหน้าที่บริหารบ้านเมืองในอนาคตหรือไม่ เนื่องจากนายชายมีประสบการณ์เพียงด้านเดียวคือในกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 215 กำหนดให้ กกต. ต้องปฏิบัติหน้าที่เที่ยงธรรมและบริสุทธิ์ ยุติธรรม และอิสระ หากไม่ได้สัมผัสหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตรง จะทำหน้าที่สมบูรณ์หรือไม่

นายเฉลิมชัย อภิปรายด้วยว่า สำหรับการลงคะแนนเลือกบุคคลที่เข้ารับการสรรหา สำหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ลงมติเลือก 2 ครั้ง โดยครั้งแรก นายชาย ได้รับคะแนน เพียง 3 คะแนนจากกรรมการสรรหา ที่ประกอบด้วย ผู้นำฝ่ายค้านในสภา, กรรมการที่เสนอชื่อจากกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ กรรมการจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขณะที่คู่แข่งคือ น.ส.ลัดดาวัลย์ จันติวิทยาพิทักษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้ 3 คะแนน จาก ประธานศาลฎีกา, ประธานศาลปกครองสูงสุด และ ประธานสภา เท่ากับแต่เมื่อลงคะแนนรอบ 2 พบว่า นายชาย ได้คะแนนเพิ่มอีก 1 คะแนน เป็น 4 คะแนน โดยประธานสภา เปลี่ยนใจลงคะแนนให้นายชาย จึงทำให้เป็นผู้รับเลือก

“ผมมองว่ากรรมการสรรหา ที่ปกติต้องมี 9 คน แต่เมื่อเหลือ 6 คนการพิจารณาไม่หลากหลาย โดยเฉพาะองค์กรอิสระที่ไม่ส่งคนเป็นกรรมการสรรหา ทั้ง ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ ป.ป.ช. ถือว่าองค์กรเหล่านั้นขาดความรับผิดชอบ” นายเฉลิมชัย อภิปราย


กำลังโหลดความคิดเห็น