xs
xsm
sm
md
lg

วุฒิสภาไฟเขียว “พศวัจณ์ กนกนาก” นั่งตำแหน่ง ป.ป.ช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประชุมวุฒิสภาเคาะมติเห็นชอบให้ “พศวัจณ์ กนกนาก” เป็น ป.ป.ช. ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ

ที่ประชุมวุฒิสภา วันนี้ (7 ส.ค.) มี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561) โดยคณะกรรมการสรรหา ได้เสนอชื่อ นายพศวัจณ์ กนกนาก เพียงคนเดียว ให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบได้คะแนน 168 ต่อ 25 เสียง ไม่ออกเสียง 20 เสียง เท่ากับว่า ได้รับคะแนนเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าที่ประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบให้นายพศวัจณ์ กนกนาก เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น