xs
xsm
sm
md
lg

การเคหะฯ ชูโมเดล"อาคารแปลง G” ต้นแบบพัฒนาโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การเคหะฯชูโมเดลต้นแบบพัฒนา โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง“อาคารแปลง G” เคหะชุมชนดินแดง เดินหน้าสร้างอาชีพคนในชุมชน-เพิ่มพื้นที่สีเขียว มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนดินแดง ร่วมกันดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกัน โดยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) ถือเป็นโครงการนำร่องที่ตอบโจทย์วิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนดินแดง ปัจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่สวนหย่อม พื้นที่สันทนาการ ศูนย์สุขภาพ รวมถึงดาดฟ้าของอาคารที่ได้รับการพัฒนาเป็นแปลงปลูกผักสำหรับบริโภค และนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นค่าแรงให้กับสมาชิกชมรมที่หมั่นดูแลแปลงผัก รวมถึงซื้อเมล็ดพันธุ์เพิ่มเติมเพื่อต่อยอดโครงการ โดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับรูปแบบการดำเนินงาน ผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มย่อยต่าง ๆ เพื่อทำงานร่วมกัน ได้แก่ “กลุ่มเกษตรอาสาพอเพียง” ทำกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษอยู่บนดาดฟ้าชั้นที่ 28 ทำให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วม เกิดความสามัคคี และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคนในชุมชนด้วย ส่วน “กลุ่มคัดแยกขยะรีไซเคิล” ตั้งขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน และสร้างวินัยการออมให้กับสมาชิก ปัจจุบันมีเงินในกองทุนประมาณ 50,000 บาท ถือเป็นสวัสดิการชุมชนช่วยเหลือสมาชิกยามเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต

นอกจากนี้ ยังมี “กลุ่มสร้างอาชีพ” คอยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงแรงงาน เพื่อต่อยอดอาชีพให้แก่คนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วม ทั้งการออกกำลังกายพร้อมกัน สวดมนต์ทำวัตรเย็น กิจกรรมสันทนาการ ร้องคาราโอเกะทุกวันอาทิตย์ เรียกได้ว่ามีพื้นที่ให้แก่คนทุกช่วงวัยได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

นายสมัย แสงชาติ ประธานชุมชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) กล่าวว่า อาคารแปลง G มีผู้อยู่อาศัย 333 ครัวเรือน เป็นชุมชนตัวอย่างที่ย้ายมาจากโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 อาคารแฟลต 5 ชั้น โดยมีคณะกรรมการชุมชน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ทั้งหมด 13 คน (ผู้แทนผู้อยู่อาศัยในชุมชน 12 คน และผู้แทนจากการเคหะแห่งชาติ 1 คน) ร่วมกันบริหารจัดการ คอยดูแลประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งหลังจากได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารแปลง G แล้ว สิ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคือ คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยทุกคนดีขึ้น ทั้งด้านความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมระหว่างผู้อยู่อาศัยกับการเคหะแห่งชาติ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยนำบทเรียนจากที่เก่ามาปรับปรุง หาแนวทางพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน โดยเน้นช่วยกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ชุมชนอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

“อาคารแปลง G เป็นโครงการนำร่องของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ทุกคนอยู่ที่นี่มาได้ 5 ปีแล้ว ผลที่เกิดขึ้นชัดเจนคือ คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้นมากจากการดูแลของการเคหะแห่งชาติ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี การอยู่อาศัยเป็นสัดส่วน สะอาด มีลิฟต์ใช้ สภาพแวดล้อมดีไม่มีขยะตกค้าง ทุกคน
ในชุมชนร่วมมือร่วมใจ ทำให้อาคารแปลง G เป็นเหมือนบ้านที่มีเสาเข็มที่แข็งแรงมีความมั่นคง ทุกวันนี้คนในชุมชนมีชีวิตสะดวกสบายขึ้น ซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้จากการร่วมแรงร่วมใจและลงมือทำร่วมกัน” นายสมัย กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” ดำเนินการโดยการเคหะแห่งชาติ มีเป้าหมายหลักเพื่อนำร่องการพัฒนาเมืองและปรับปรุงพื้นที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้นทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้มีองค์ประกอบด้านบริการชุมชนที่สมบูรณ์เพียงพอ และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย โดยจัดสร้าง “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1” ด้วยการก่อสร้าง “อาคารพักอาศัยแปลง G” เป็นอาคารแรก สูง 28 ชั้น ขนาดห้องพักประมาณ 33 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยเดิมจากโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 อาคารแฟลตที่ 18-22 ย้ายเข้าอยู่อาศัยแล้วกว่า 5 ปี และปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างโครการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคารแปลง A1 และอาคารแปลง D1 รวมทั้งสิ้น 1,247 หน่ว


กำลังโหลดความคิดเห็น