xs
xsm
sm
md
lg

“ธนกร” ชมรัฐบาลลุงตู่ดึงจุดแข็งภาคการเกษตรโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่เวทีความร่วมมือ APEC

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ธนกร” ชมรัฐบาลประยุทธ์ ดึงจุดแข็งภาคการเกษตรของไทย โมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่เวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจ APEC เชื่อมนวัตกรรมสร้างมูลค่า นำพาพี่น้องเกษตรกรสู่ความยั่งยืนในอนาคต เหน็บฝ่ายค้านเพลาการเมืองหันมาช่วยชาวบ้านดีกว่า มั่นใจรัฐบาลครบเทอม

นายธนกร วังบุญคงชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และ อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนขอชื่นชมการทำงานของรัฐบาล ภายใต้การบริหารของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ที่มุ่งเน้นการใช้ความหลากหลายของทรัพยากรที่ไทยมีอยู่มาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับการนำ วัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ควบคู่การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายเศรษฐกิจ BCG ทั้งในภาคการเกษตรและอาหาร การพัฒนาต่อยอดธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและการแปรรูปด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบทางการเกษตร ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับภาคเกษตรกรรมถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งไทยเป็นชาติแรกที่นำแนวคิดเศรษฐกิจ BCG สร้างการเชื่อมโยงให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และตอบโจทย์โลกที่กำลังเผชิญกับความไม่ยั่งยืนในหลายด้าน เป็นแนวคิดสำคัญ ที่ไทยชูขึ้นในการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก 2565 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วย

นายธนกร กล่าวว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลมีแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้เข้มแข็ง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อยกระดับเกษตรกรไทยเป็น “เกษตรอัจฉริยะ” หรือ Smart Farmer ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน ลดเสี่ยงจากลมฟ้าอากาศและปัจจัยการผลิตที่เป็นปัญหาซ้ำซาก เป็นทั้งทางรอด และทางรุ่งของชาวนา-ชาวสวน-ชาวไร่ โดยรัฐบาลจะระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินการดังนี้ (1) ส่งเสริมให้มีข้อมูล Big Data ภาคการเกษตร และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (2) บริหารพื้นที่เกษตรกรรมเชิงรุกด้วย Agri-map (3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การติดตั้งสถานีวัดสภาพอากาศ (4) สร้างแพลตฟอร์มสนับสนุนการทำเกษตรแปลงใหญ่ เช่น ระบบการเช่า-การจัดหาผู้ว่าจ้างเครื่องจักรกลและโดรนทางการเกษตร (5) ขยายการตลาด ไปสู่ตลาดออนไลน์ โดยต่อยอดจากโครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านทั่วประเทศ (6) พัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม และการสร้าง Startup สนับสนุนภาคการเกษตร เป็นต้น

นอกจากนี้ รัฐบาลยังส่งเสริมเศรษฐกิจ BCG ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อการรักษา หรือชาร์ตแบตร่างกาย (Wellness Tourism) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ความเป็นไทย และมรดกทางวัฒนธรรม” (Soft Power) “5F” คือ (1) Food-อาหาร (2) Film-ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ (3) Fashion-การออกแบบแฟชั่นไทย (4) Fighting-ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (5) Festival-เทศกาลประเพณีไทย มาสร้าง “มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ” จากระดับท้องถิ่นสู่เวทีระดับโลก Hello อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์การเมืองร้อนแรงขึ้นเพราะฝ่ายค้าน เชื่อว่า จะมีการยุบสภาฯจึงมีการลงพื้นที่กันอย่างหนักซึ่งหากลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านก็เป็นเรื่องที่ดี ไม่ควรจัดเวทีปราศรัยโจมตีหรือดิสเครดิตรัฐบาล ควรทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์จะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่า และตนมั่นใจว่ารัฐบาลอยู่ครบเทอม


กำลังโหลดความคิดเห็น