xs
xsm
sm
md
lg

กมธ.กำหนดคุณสมบัติผู้ทำธุรกิจกัญชา ต้องอายุ 20 ปี-สัญชาติไทย ไม่เคยจำคุกคดียาเสพติด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กมธ.กำหนดคุณสมบัติผู้ทำธุรกิจกัญชา อายุ 20 ปีบริบูรณ์-สัญชาติไทย ไม่เคยจำคุกคดียาเสพติด ยันไม่มีเอื้อนายทุน ห่วงนำเสนอข่าวบิดเบือนโทษกัญชา

วันนี้ (24 มิ.ย.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. .... กล่าวว่า ที่ประชุม กมธ. มีความเป็นห่วงกรณีเด็กและเยาวชนที่อาจจะเข้าถึงกัญชา รวมถึงการนำเสนอข่าวที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริงกรณีที่มีผู้เสียชีวิตว่ามาจากสาเหตุกัญชา ซึ่งผลการตรวจเลือดกับไม่พบสาร THC จึงขอให้สื่อมวลชนระมัดระวังในการนำเสนอข่าวสารต่างๆ ซึ่งต้องมีข้อเท็จจริงรองรับด้วย นอกจากนั้น ที่จะเชิญผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อมาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ ซึ่งเราอยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 ว่า ประเทศมีวิธีการดูแลเรื่องปัญหายาเสพติดรวมถึงมาตรการปลดล็อกกัญชา โดยใช้รูปแบบในต่างประเทศในการดูแลประชาชนอย่างเหมาะสมต่อ

นายปานเทพ กล่าวว่า กมธ. ยังได้พิจารณาสารสำคัญ และเห็นพ้องด้วยกันในการบรรจุคุณสมบัติผู้ขออนุญาตในการทำธุรกิจเกี่ยวกับกัญชา ไม่ว่าจะเป็นจำหน่ายผลิตนำเข้า ส่งออก ขาย โดยเบื้องต้นกำหนดว่า บุคคลทั่วไปต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยต้องคำพิพากษาจำคุกคดีความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ยกเว้นมีบทเฉพาะกาลให้ไว้ เกี่ยวกับความผิดกัญชา กัญชง และกระท่อมในอดีต และยังเปิดช่องให้กับผู้เคยเสพยาเสพติด หรือกระทำความผิดได้กลับมาเป็นพลเมืองดี หากพ้นโทษแล้ว 3 ปี สามารถกลับมาเป็นพลเมืองดีได้

ส่วนนิติบุคคลคล้ายกับบุคคลธรรมดาทั่วไป แต่ผู้แทนนิติบุคคลจะต้องเป็นคนไทย คือ มีสัญชาติไทย และกรรมการนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ใน 3 จะต้องมีสัญชาติไทย และมีสำนักงานในประเทศไทย ส่วนกรณีวิสาหกิจชุมชนที่ไม่เป็นนิติบุคคลก็สามารถเป็นผู้ขออนุญาตได้เช่นกัน หรือกรณีของหน่วยงานรัฐก็ได้ การกำหนดคุณสมบัติดังกล่าว เพื่อป้องกันการกีดกันการทำธุรกิจกัญชา ต้องการให้ประชาชนได้ประโยชน์ เข้าถึงง่าย ไม่ได้เอื้อต่อเครือข่ายธุรกิจนายทุน แต่เราทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวม
กำลังโหลดความคิดเห็น