xs
xsm
sm
md
lg

“ปานเทพ” ขอช่วยแชร์-รับฟังความเห็นปลูกกัญชา “10 ต้น” เหมาะสมหรือไม่?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา-กัญชง ในชั้นการพิจารณาของกรรมาธิการ ว่า กรรมาธิการเห็นควรให้ในแต่ละครัวเรือน สามารถปลูกต้นกัญชา เพื่อการใช้ในครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ต้น เพื่อความคล่องตัวและเจตนารมณ์ในการส่งเสริมทางเศรษฐกิจ โดย กมธ.มีเป้าหมายให้กัญชงและกัญชา ไม่เพียงมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่ต้องลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ ยิ่งมีขนาดการปลูกทางเศรษฐกิจมากจะต้องมีขั้นตอนและวิธีการมากขึ้น

วันนี้ (23 มิ.ย.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะโฆษก และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.​กัญชา กัญชง พ.ศ… สภาผู้แทนราษฎร โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก “ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์” ระบุรายละเอียดว่า

ขอช่วยแชร์และรับฟังความเห็น “10 ต้น” เหมาะสมหรือไม่?

ภายหลังจากการที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมาก ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ… พิจารณาหลักการว่า สำหรับ “การใช้ในครัวเรือนโดยไม่มีจำหน่าย” น่าจะให้ปลูกกัญชาได้ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ต้น ยกเว้นว่าหากเป็น “ผู้ป่วย” ก็สามารถปลูกได้มากกว่านี้ตามการอนุญาตของ แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน โดยขั้นตอนการใช้ในครัวเรือนจะทำเพียงแค่ “จดแจ้ง” เพื่อทำให้ประเทศไทยสามารถรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศต่อไปได้

ส่วนการทำเพื่อจำหน่ายก็ต้อง “ขออนุญาต” โดยผู้ปลูกที่เป็นรายเล็กไม่เกิน 5 ไร่ จะได้รับความสะดวกในการได้รับอนุญาต และมีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดหรือไม่คิดค่าใช้จ่ายเลย

อย่างไรก็ตาม ยังมีตัวแปรอยู่อีก 2 ประการคือ

1. ความห่วงใยเรื่องการปฏิบัติจริงในทางปฏิบัติว่าจะสามารถบังคับใช้กฎหมายไปตรวจสอบนับจำนวนต้นได้จริงหรือไม่ และอาจจะทำเกิดการเข้าตรวจพื้นที่ต้องสงสัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐและสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของบ้านหรือไม่?
2. การกำหนด 10 ต้นนั้น น้อยไปหรือมากเกินไปหรือไม่?
ด้านหนึ่งเห็นว่า 10 ต้นนั้นมากเกินไป ควรลดลงให้น้อยกว่านี้เพื่อสะดวกในการควบคุม
ด้านที่สอง 10 ต้นนั้น เพียงพอแล้ว เพราะถ้ามากกว่านี้ก็น่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการขาย ซึ่งควรไปขออนุญาตจำหน่ายตามขั้นตอน น้อยกว่านี้ก็มีโอกาสทำให้ชาวบ้านกลายเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายมากขึ้น
ด้านที่สามเห็นว่า 10 ต้นนั้นน้อยไป (เผื่อปลูกแล้วตาย ศัตรูพืชทำลาย ปลูกแล้วขึ้นเป็นตัวผู้ไม่สามารถใช้งานได้ ฯลฯ) รวมถึงการเกิดขึ้นตามธรรมชาติกรณีการเพิ่มขึ้นของเมล็ดในบ้าน จะทำให้ประชาชนเดือดร้อนจากการเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่?

แต่บางส่วนเห็นว่าไม่ควรมีข้อจำกัดใดๆ “หากไม่ได้เอาไปขาย” และใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม (วิจัยในครัวเรือน ใช้ในครัวเรือน แปรรูปอย่างง่ายเพื่อใช้ในบ้าน) ก็ควรเป็นสิทธิของคนในบ้านนั้นโดยไม่ควรมีใครไปยุ่งเกี่ยวใดๆ อีก ตราบใดที่ไม่มีการใช้ในเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ หรือสตรีให้นมบุตร
จึงขอความเห็นจากทุกท่านได้ร่วมตัดสินใจ “การปลูกในครัวเรือน” หลังโพสต์นี้ โดยมีทางเลือกตังนี้
ทางเลือกที่หนึ่ง เห็นว่าควรจำกัดให้น้อยกว่า 10 ต้นในการใช้ในครัวเรือน โดยให้เหมือนแคลิฟอร์เนียคือ ไม่เกิน 6 ต้น หรือน้อยกว่านั้น
ทางเลือกที่สอง จำกัด 10 ต้นเหมาะสมแล้ว
ทางเลือกที่สาม เห็นว่าควรเพิ่มให้มากกว่า 10 ต้น (โปรดระบุ)
ทางเลือกที่สี่ ไม่ควรมีข้อจำกัด ถ้าไม่ได้นำไปขาย
ความคิดเห็นของทุกท่านจะนำไปสู่การนำเสนอที่ประชุมกรรมาธิการเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ (24 มิ.ย.) ขอให้แสดงควาเห็นกันเข้ามาให้มากที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อช่วยแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้ให้มากที่สุด เพื่อนำไปเสนอต่อคณะกรรมาธิการฯต่อไปในวันพรุ่งนี้ ศุกร์
จึงเรียนมาเพื่อทราบแและโปรดพิจารณา

คลิกอ่านโพสต์ต้อนฉบับ ที่นี่กำลังโหลดความคิดเห็น