xs
xsm
sm
md
lg

จ้าง 4 สถาบันดัง กุนซือสนอง 4 นโยบายรัฐ “นิด้า” ทำโพลผลงาน-“ส.พระปกเกล้า” จัดระเบียบละเมิดเด็กทางอินเทอร์เน็ต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักนายกฯ จ้าง “เงินล้าน” 4 สถาบันดัง นั่ง “ที่ปรึกษาฯ” 4 โครงการสนองนโยบายรัฐบาล “นิด้า” ได้งานทำโพล “คนไทยรับรู้-เชื่อมั่น” ต่อผลงาน/นโยบายรัฐบาล ?? “สปร.” ได้งานที่ปรึกษาโครงการ “ฉันฟังรัฐ” เชื่อมคนรุ่นใหม่-รุ่นเก่า ให้เป็นรูปธรรม “สถาบันพระปกเกล้า” จัดระเบียบละเมิดเด็กทางอินเทอร์เน็ต ส่วนที่ปรึกษาฯพีอาร์เคล็ดลับแก้หนี้ ยังไม่ได้!

วันนี้ (25 เม.ย.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ออกประกาศผลการจัดจ้าง และสัญญาจ้าง ให้ “สถาบันพระปกเกล้า” เป็นผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในการแก้ไขจัดการปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต ภายใต้โครงการประชารัฐยุติธรรมนำเด็กปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,785,570 บาท จากราคากลางและงบประมาณปี 2564 วงเงิน 1.8 ล้านบาท

การจ้างที่ปรึกษาดังกล่าวสืบเนื่องจาก รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้จัดตั้ง คณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต (Thailand Internet Crimes Against Childern หรือ TICAC) ขึ้นเมื่อต้นปี 2559 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหาย และจับกุมตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

อีกโครงการ ประกาศให้ “สถาบันที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพราชการ (สปร.)” หน่วยงานใน สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการรัฐฟังฉัน BCG โมเดล ที่เสนอราคา 1,990,340 บาท จากราคากลาง และงบประมาณ วงเงิน 2,000,000 บาท

โดยโครงการ “รัฐฟังฉัน” ถือเป็นไอเดียสร้างสรรค์จากเยาวชน ที่รัฐบาลหวังร่วมกับเยาวชนพัฒนาบ้านเมือง โดยจะมีที่ปรึกษา เป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อไปสู่หน่วยงานของรัฐ หรือกองทุนต่างๆ เพื่อนำไปขยายผลต่อให้เป็นรูปธรรม

เมื่อปีที่แล้ว สลน. เพิ่งประกาศให้ “ศูนย์บริหารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า” เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ที่ปรึกษาสำรวจการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อนโยบายและผลงานรัฐบาลและความเชื่อมั่นที่มีต่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี จะเป็นการดำเนินการสำรวจผลงานรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา

ดำเนินการโดย “สำนักโฆษก” วงเงิน 1,980,000 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สำหรับว่าจ้างที่ปรึกษา วงเงิน 2 ล้านบาท

สุดท้าย เป็นโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ภายใต้หัวข้อ “เคล็ดลับแก้หนี้” เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน วงเงิน 847,900 บาท โดยโครงการนี้ สลน.ยังไม่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา

ทั้ง 4 โครงการดังกล่าว เป็นราคามาตรฐานตามที่สำนักงบประมาณ หรือหน่วยงานกลางจากสถาบันการศึกษาอื่นกำหนด กำหนดวงเงินเพื่อเป็น “ค่าตอบแทนบุคลากร” แบ่งเป็น หัวหน้าโครงการค่าจ้าง นักวิจัยอาวุโส และผู้ช่วยนักวิจัย และค่าดำเนินการ ตามระยะเวลาโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 2565.


กำลังโหลดความคิดเห็น