xs
xsm
sm
md
lg

ปัญหาไม่จบ! ก.ก.ถ.ไฟเขียว อนุฯถ่ายโอนโรงพยาบาลไป อบจ.ลดตัวแทน “รพ.สต.” เหลือหนึ่งเดียว อ้างคนเดิม “ก้าวล่วง-ล้ำเส้น”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปัญหาไม่จบ! ก.ก.ถ.ชุดใหญ่ ไฟเขียว ประธานอนุฯถ่ายโอนระบบสาธารณสุขให้ท้องถิ่น ลดจำนวนตัวแทน “รพ.สต.” เหลือคนเดียว ร่วมภารกิจถ่ายโอน สอน.- รพ.สต. ไปให้ อบจ. อ้างตัวแทนคนเดิม “ก้าวล่วง-ล้ำเส้น” เผยมติ ก.ก.ถ.ให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ 2 ชุด ลดจำนวน “ผอ.รพ.สต.” จาก 3 คน เหลือคนเดียว ดัน “หมอเจ้าของรางวัลระดับอาเซียน” นั่งคนเดียว แต่ยังมีอำนาจเต็ม

วันนี้ (31 ธ.ค. 64) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ที่มี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบตาม “คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)”

พบว่า เป็นวาระจร เพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

“ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนฯ ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขปัญหาในที่ประชุม พร้อมทั้งเสนอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ คณะอนุกรรมการเพิ่มชื่อ นายบัณฑิต ตั้งเจริญดี ผอ.ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ จ.ปทุมธานี เป็นตัวแทน ชมรม รพ.สต.เพียงคนเดียว”

มติดังกล่าวสืบเนื่องจาก คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนชุดนี้ ที่มี นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ในฐานะกรรมการ ก.ก.ถ. เป็นประธาน ได้รายงาน ก.ก.ถ. ถึงปัญหา รวมถึงพฤติกรรมของตัวแทนชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (แห่งประเทศไทย)

“ที่พบว่า มีความไม่เหมาะสมหลายครั้ง เช่น การก้าวล่วง ล้ำเส้นหลายหน่วยงานทำให้จำเป็นต้องถอดถอนผู้แทนชมรม รพ.สต.ออก”

โดยการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ ที่ ก.ก.ถ. เห็นชอบ ยังมีการแต่งตั้งคณะทำงาน 2 ชุด ได้แก่ คณะทำงานกำหนดแนวทางการพัฒนาและการบริหารงานบุคคล และคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพและระบบงบประมาณ

ซึ่งพบว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ มีการลดตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ในคณะทำงาน จากเดิมที่มีข้อเสนอเพิ่มมา 3 คน โดยที่ประชุมเห็นชอบให้เหลือเพียง 1 คน เท่านั้น

“ที่ประชุมเห็นชอบ รายชื่อ ผอ.รพ.สต. ที่เคยได้รับรางวัลการประสานงานระดับอาเซียน มานั่งในคณะทำงานเพียงคนเดียว”

ที่ประชุมอนุกรรมการมีมติวันที่ 23 ธ.ค. และรายงานเป็นวาระจร ในที่ประชุม ก.ก.ถ.เมื่อ 24 ธ.ค. โดย “ยกเลิกคำสั่งเก่า” และทำงานแต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่

สำหรับ คณะอนุกรรมการชุดเดิม มีชื่อ นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมฯ เพียงคนเดียว เข้ามาเป็นผู้แทนชมรมและทำงานมาด้วยตลอด

โดยที่ผ่านมา อนุกรรมการได้ประเมินศักยภาพให้ 49 อบจ. ผ่านรับถ่ายโอนภารกิจ สอน.และ รพ.สต.เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา


กำลังโหลดความคิดเห็น