xs
xsm
sm
md
lg

เผยหนังสือ สธ.แจง กกต.ห้าม อสม.ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเลือกตั้ง อาจส่งผลกระทบการดูแลสุขภาพประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (3 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ได้ทำหนังสือเลขที่ 0707/4460 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง ขอทบทวนการขอความร่วมมือให้ อสม. ที่สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือเป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งงดปฏิบัติหน้าที่ โดยมีเนื้อหา ดังนี้

“ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือเป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งงดปฏิบัติหน้าที่ อสม. จนกว่า การเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ นั้น

กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้วขอเรียนว่า การให้ อสม. งดปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น อาจจะส่งผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ อสม. ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 และหลักสากล ประกอบกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ยังคงต้องดําเนินการ ตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตําบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือเป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีกฎหมายที่บังคับใช้ กับประชาชนผู้มีสิทธิหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นการเฉพาะอยู่แล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ”


กำลังโหลดความคิดเห็น