xs
xsm
sm
md
lg

ส่อสูญเปล่า 75 ล้าน “บุรีรัมย์โมเดล” พิพิธภัณฑ์ศาลากลาง (หลังเก่า) โครงการ 8 ปี เฉพาะอาคาร “หัวใจสีน้ำเงิน” ไร้กำหนดเปิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ส่อสูญเปล่า 75 ล้าน “บุรีรัมย์โมเดล” พิพิธภัณฑ์ศาลากลางบุรีรัมย์ (หลังเก่า) โครงการ 8 ปี ไม่สามารถเปิดใช้ได้ตามศักยภาพ เฉพาะโครงการอาคาร “หัวใจสีน้ำเงิน” สตง. พบ ขาดทั้งความพร้อมในการบริหารจัดการ แถมยังไม่ยื่นขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ พบประติมากรรมปูนปั้นชำรุด ครุภัณฑ์ถูกลักขโมย แม้ล่าสุด เมื่อกลางปี “เทศบาลเมืองบุรีรัมย์” เข้ารับผิดชอบแก้ปัญหา “ภูมิทัศน์” ทั้งหมดแล้ว

วันนี้ (14 ต.ค. 64) มีรายงานจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สตง.เผยแพร่ผลการตรวจสอบ ของ สตง.จ.นครราชสีมา ต่อผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการ “ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า)” ของสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ (สนง.จ.บุรีรัมย์)

โครงการนี้ ใช้งบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2562 รวมทั้งสิ้น 75,470,000 บาท โดยในปีงบ 2557 ใช้งบกลุ่มจังหวัด อีสานตอนล่าง 1 ขณะที่งบปี 2561-2562 ใช้งบบริหารจัดการของ จ.บุรีรัมย์ ทั้งหมด สำหรับการเข้าตรวจสอบเป็นการเข้าตรวจสอบ ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 จนสถานที่ดังกล่าวถูกปิดตามคำสั่งจังหวัด

จ.บุรีรัมย์ ใช้งบประมาณดังกล่าว เพื่อปรับปรุงศาลากลางหลังเก่า ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์กลางการเรียนรู้ เช่น ปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม จัดสร้างพิพิธภัณฑ์อารยธรรม ศูนย์การเรียนรู้ TK-PARK สร้างห้องชมภาพยนตร์ 360 องศา สร้างรูปปั้นประติมากรรม รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น

สตง. สรุปว่า สนง.จ.บุรีรัมย์ ขาดความพร้อมในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะไม่มีแผนการบริหารจัดการหลังก่อสร้างปรับปรุงเสร็จสิ้น ทั้งในพิพิธภัณฑ์อารยธรรมและการใช้งานอาคารศาลาประชาคม เช่น อัตราค่าเช่าและค่าธรรมนียมต่างๆ มีแต่แผนใช้ประโยชน์อาคารเท่านั้น

“ปีงบ 2561 สตง. ไม่พบ แผนการบำรุงรักษา สภาพต้นไม้ขาดการดูแลรักษา ครุภัณฑ์บางส่วนชำรุดเสียหาย แม้เมื่อกลางปี 2564 สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่ล่าสุด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบบริการจัดการ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เทศบาล และทหาร เข้าไปบำรุงรักษา จนเรียบร้อยในบางส่วนแล้ว แต่ในปีงบ 2561 สตง.ได้ข้อมูลจาก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดว่า มีบทบาทเพียงทำหน้าที่ดำเนินการและตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ตามสัญญา ก่อนคืนหลักประกัน”

สตง. ให้ข้อมูลว่า ในปีงบ 2561 การจัดทำประมาณรายรับและรายจ่ายตามแผนการบริหารจัดการอาคาร Blue Heart Center หรือ ศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวครบวงจร “หัวใจสีน้ำเงิน” ของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.บุรีรัมย์ ยังไม่มีรายละเอียดแหล่งที่มา รวมถึงการประชาสัมพันธ์ จนถึงปีงบ 2562 ไม่มีความคืบหน้าหรือแนวทางในการขับเคลื่อน

“แม้อาคาร Blue Heart Center จะมีพิธีเปิดงานไปแล้ว เมื่อปีงบ 2562 แต่ จ.บุรีรัมย์ ได้สั่งปิดอาคาร โดยไม่มีการเปิดให้บริการจนถึง มี.ค.2564 และจนถึงปัจจุบัน”

สตง.ให้ข้อมูลอีกว่า ตั้งแต่ปีงบ 2557 จ.บุรีรัมย์ ยังไม่ได้ยื่นขอความเห็นชอบเพื่อขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ “อาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า)” จากสำนักงานปลัดกกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะการ่สงคืนพื้นที่ราชพัสดุ ให้กรมธนารักษ์ จนยังไม่สามารถเปิดใช้อาคารได้เต็มศักยภาพ คือ ยังไม่สามารถเปิดให้บริการและบริหารจัดการอาคารดังกล่าว แต่ปัจจุบัน สนง.จ.บุรีรัมย์ ได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ แล้ว

ข้อมูลนี้ สตง. บอกว่า เมื่อ 9 ก.พ. 2564 อาคารบางพื้นที่ ยังมีการปิดล็อกประตูเพื่อป้องกับบุคลลภายนอกเข้าไปในตัวอาคาร สภาพแวดล้อมโดยรอบทิ้งร้าง เศษขยะกระจัดกระจาย ไม่เหลือสภาพอาคารศาลากลางหลังเก่า (ปัจจุบันเทศบาลเมืองเข้าปรับภูมิทัศน์แล้ว เมื่อ 16 มิ.ย.2564) กิจกรรม เช่นห้องชมภาพยนตร์ 360 องศา มีการใช้ประโยชน์ในระยะสั้นๆ ในกิจกรรมสานเสวนา เมื่อปี 2561

“กระเบื้อง ประตูหน้าต่าง ฝ้าเพดาน ห้องน้ำสุขภัณฑ์ ห้องทำงาน ที่ปรับปรุงเมื่อปีงบ 2557 และไม่เคยใช้มาก่อน แต่กลับถูกรื้อถอน แม้บางพื้นที่จะไม่ได้เปิดบริการ เช่นเดียวกับสิ่งก่อสร้างประติมากรรมปูนปั้นชำรุด ครุภัณฑ์ถูกลักขโมย สภาพ
ภายในอาคารบางส่วนชำรุดเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยไม่มีการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ”

สตง. ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขแล้ว เนื่องจากเห็นว่า อาจเกิดผลกระทบกับงบประมาณ 75,470,000 บาท จะเกิดความสูญเปล่าและทำให้จังหวัดบุรีรัมย์เสียโอกาสนำเงินงบประมาณไปพัฒนาในด้านอื่นที่เหมาะสม

รวมทั้งเสียโอกาสในการสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตั้งแต่เปิดอาคารเมื่อ 6 ต.ค. 2562- มี.ค. 2564 เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 5,797,000 บาท และมูลค่าเสียโอกาสอาจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หากไม่ได้เปิดให้บริการ ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ประมาณการไว้เดือนละ 341,000 บาท.

สำหรับโครงการนี้ เมื่อปี 2560 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เปิดโครงการ BLUE HEART CENTER (ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หลังเก่า) รองรับ “บุรีรัมย์โมเดล” อย่างเต็มกำลัง หวังเป็นแลนด์มาร์ค สำหรับนักท่องเที่ยว และคนบุรีรัมย์

วาดฝันจะสร้างเป็นอาคารนิทรรศการแห่งนี้ ประกอบไปด้วย แกลเลอรี่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ แกลลอรี่ เพื่อรวบรวมงานศิลปะของศิลปินจากหลายสาขา เป็นศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนชั้น 3 ซึ่งเป็นชั้นบนสุดของอาคารจะเป็นห้องเทิดพระเกียรติ พระบรมราชจักรีวงศ์ ห้องเกียรติยศเมืองบุรีรัมย์

ขณะที่เมื่อ พ.ค.ปีนี้ บางอาคารที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดหลักเก่า เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดเหตุคนร้ายงัดแงะเข้าไปขโมยของภายในอาคารสำนักงานมาแล้ว.


กำลังโหลดความคิดเห็น...