xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ จับมือ 6 ประเทศ เวที The 7th GMS Summit ย้ำความร่วมมือ ศก.ควบคู่ความปลอดภัยสาธารณสุข

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ)
โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ ผนึกความร่วมมือ 6 ประเทศ ในเวทีประชุมระดับสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 7 (The 7th GMS Summit) ย้ำความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจควบคู่ความปลอดภัยทางสาธารณสุข

วันนี้ (8 ก.ย.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 7 (The 7th Greater Mekong Subregion: GMS Summit) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ภายใต้หัวข้อ “GMS : พลิกฟื้นความแข็งแกร่งเพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายในทศวรรษใหม่” (GMS: Renewed Strength to Face the Challenges of the New Decade) โดยกัมพูชาร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ พร้อมผู้นำประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม รวมทั้งประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย สภาธุรกิจของกลุ่มประเทศ และตัวแทนจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมครั้งนี้ เป็นโอกาสให้ไทยย้ำบทบาทและความร่วมมือในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งไทยให้การสนับสนุนมาโดยตลอด และไทยจะได้เน้นย้ำศักยภาพทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศสมาชิก ตลอดจนนักลงทุนต่างชาติ เช่น การส่งเสริมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างอนุภูมิภาค และโลก การเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้ให้ความสำคัญกับด้านสาธารณสุขเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับอนุภูมิภาค จากโรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ ในการประชุมสุดยอดผู้นําแผนงาน GMS ครั้งที่ 7 นี้ จะได้มีการรับรองเอกสารผลลัพธ์ 3 ฉบับ ได้แก่ 1. ร่างปฏิญญาร่วมระดับผู้นํา 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 7
2. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พ.ศ. 2573 และ
3. ร่างเอกสารแผนการฟื้นฟูและตอบสนองต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พ.ศ. 2564-2566


กำลังโหลดความคิดเห็น