xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.แจ้งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน-หนี้สิน สามารถยื่นทางไปรษณีย์ได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ป.ป.ช. แจ้งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ช่วง 20 ก.ค.- 2 ส.ค. สามารถยื่นทางไปรษณีย์ได้ ลดการเสี่ยงโควิด-19


วันนี้ (19 ก.ค.) สำนักงาน ป.ป.ช.แจ้งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศไทยยังคง
มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการจำกัดการชุมนุมของประชาชนไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง และลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินได้ทราบว่า ระหว่างวันที่ 20 ก.ค. 64 ถึงวันที่ 2 ส.ค. 64 สามารถยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้ด้วยการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทั้งนี้ ให้ถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา เป็นวันที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับ ดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000


กำลังโหลดความคิดเห็น