xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.ขานรับมาตรการเข้ม ศบค.สั่ง จนท. 13 จว.สีแดงเข้มทำงานที่บ้าน 100%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(แฟ้มภาพ)
เลขาฯ ป.ป.ช. เผยคำสั่งให้ทำงานจากบ้าน 100% รับมาตรการเข้ม ศบค. โดยสั่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด งดจัดกิจกรรมรวมกลุ่มทั้งประชุมและสอบ

วันนี้ (18 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ลงนามในประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (ฉบับที่ 12) เพื่อให้สอดคล้องกับกรณีที่นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 28 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

สำนักงาน ป.ป.ช. จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้ ให้สำนักงาน สถาบัน หรือ กลุ่มที่มีที่ตั้งอยู่ในสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 1 สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 2 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 7 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 9 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา โดยให้พิจารณาให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานที่ที่พักอาศัย หรือเวิร์ก ฟอร์ม โฮม ร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.- 2 ส.ค.64 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

โดยเน้นให้ปฏิบัติงานและทำกิจกรรมผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด ในกรณีที่ภาระงานสำคัญและจำเป็นเร่งไปด่วนให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สถานที่ตั้งได้เฉพาะเท่าที่จำเป็น ให้งดจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่คนเป็นจำนวนมากๆ เช่น การจัดประชุม หรือจัดสอบ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.- 2 ส.ค. 64 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.นี้ เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น