xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.ขานรับ ศบค.สั่ง จนท.WFH 90% ถึง 30 ก.ค.เข้มห้ามไปพื้นที่สีแดงโดยไม่จำเป็น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เลขาฯ ป.ป.ช. เผย รีบดำเนินการตามประกาศ ศบค. สั่งเจ้าหน้าที่ WFH ร้อยละ 90 ถึง 30 ก.ค. เข้มห้ามเดินทางไปพื้นที่สีแดงเข้มโดยไม่จำเป็น
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ป.ป.ช. อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 27 มิถุนายน โดยระบุว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ได้ลงนามประกาศฉบับที่ 9 เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ป.ป.ช.ให้มีผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานร้อยละ 30 และให้ทำงานที่บ้านพัก หรือ WFH ร้อยละ 70 ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคมนั้น เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 25 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา และกำหนดพื้นที่สถานการณ์รวม 10 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนั้น

ทางสำนักงาน ป.ป.ช.จึงต้องกำหนดแนวทางการปฏิบัติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว ได้แก่ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช.มีผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานร้อยละ 10 และอีกร้อยละ 90 ให้ทำงานที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ถึง 30 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานในสำนักงาน ป.ป.ช.จัดประชุมหรือจัดกิจกรรมได้คราวละไม่เกิน 20 คน โดยให้เน้นรูปแบบการประชุมผ่านระบบทางไกล

ขณะเดียวกัน ขอความร่วมมือบุคลากรหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด และงดเดินทางไปต่างจังหวัดที่ทางราชการประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หากกรณีมีความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ให้สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 9 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ถือปฏิบัติด้วย ส่วนสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 2-8 และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดนั้นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น