xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.ปรับแนวทางปฏิบัติให้ จนท.ทำงานที่บ้าน 90% ลดเสี่ยงโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศ ป.ป.ช. เรื่องแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ป.ป.ช. อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ระบุว่า จากกรณีวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ได้ลงนามประกาศ ฉบับที่ 9 เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ป.ป.ช. ให้มีผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานร้อยละ 30 และให้ทำงานที่บ้านพัก (WFH) ร้อยละ 70 ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2564 นั้น เนื่องจากนายกรัฐมนตรี ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 25 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา และกำหนดพื้นที่สถานการณ์รวม 10 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทางสำนักงาน ป.ป.ช. จึงต้องกำหนดแนวทางการปฏิบัติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ปฏิบัติงานในหน่วยงานได้ร้อยละ 10 และอีกร้อยละ 90 ให้ทำงานที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานในสำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมหรือจัดกิจกรรมได้คราวละไม่เกิน 20 คน โดยเน้นรูปแบบการประชุมผ่านระบบทางไกล