xs
xsm
sm
md
lg

เวียดนามเผยแนวทางปฏิบัติแห่งชาติ การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในวันนี้ (18 มิ.ย.) ว่า สำนักข่าวแห่งชาติของเวียดนามเผยแพร่เอกสารจัดทำโดยกระทรวงข่าวสาร เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วย "พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์" มีเนื้อหาสำคัญคือ การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในเวียดนามร่วมกันเผยแพร่เนื้อหา และแสดงความคิดเห็นที่เป็นเชิงบวก และมีประโยชน์ต่อบ้านเมืองในทุกด้าน

ทั้งนี้ การนำเสนอเนื้อหาทุกรูปแบบผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของเวียดนาม ซึ่งมาตรการทั้งหมดมีผลบังคับใช้กับทุกคนที่อาศัยอยู่และประกอบกิจการอยู่ในเวียดนาม

อย่างไรก็ตาม รายงานไม่ได้ระบุชัดเจนว่า แนวทางปฏิบัติแห่งชาติมีผลผูกพันทางกฎหมายหรือไม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร แต่มีการขอให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทุกรายปฏิบัติตามกฎหมาย