xs
xsm
sm
md
lg

เปิด 14 ชื่อลุ้นนั่งตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด “วรวิทย์” เลขาฯ ป.ป.ช.ยังมีหวัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด (ภาพจากแฟ้ม)
วันนี้ (28 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ในฐานะประธานกรรมการตุลาการศาลปกครอง ได้ลงนามในประกาศ ก.ศป.เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จากการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึง 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา 

มีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และมีสิทธิเข้ารับการประเมินประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานทางวิชาการ จำนวน 14 ราย คือ นายบรรยาย นาคยศ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง, นายสมชาย กิจสนาโยธิน, พล.ท.สุรพงศ์ เปรมบัญญัติ อดีตหัวหน้าสำนักตุลาการทหาร, นายสัมฤทธิ์ ไชยวงศ์ อดีตรองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), นายสมเกียรติ ขำนุรักษ์, นายบุญเสริม นาคสาร ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, นายประหยัด เสนวิรัช นายกสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค, นายวินิตย์ ผลดี, นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยนแห่งชาติ, นายสุรพันธ์ บุรานนท์ อดีตรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง, พล.อ.เชษฐา ตรงดี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และ นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า

หลังจากนี้ ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานตามประกาศ ก.ศป.กำหนด รวมทั้งเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดพิจารณาต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น