xs
xsm
sm
md
lg

ดุสิตโพล เผย ปชช.พร้อมฉีดวัคซีนที่รัฐจัดหา แม้กังวลและมองไฟเซอร์ดีกว่า แต่เชื่อข้อมูล สธ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวนดุสิตโพล สำรวจการฉีดวัคซีนโควิด ส่วนใหญ่ ปชช.พอมีความรู้บ้าง ลงทะเบียนแล้ว เชื่อถือข้อมูล สธ.ราชการมากที่สุด เชื่อมั่นวัคซีนไฟเซอร์ โมเดอร์นา กังวลวัคซีนใช้ในไทย กลุ่มแพทย์ชี้แจงถึงสร้างความเชื่อมั่น ส่วนมากคงฉีดของที่รัฐจัดหา

วันนี้ (23 พ.ค.) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “การฉีดวัคซีนโควิด-19” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,644 คน สำรวจวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2564 พบว่า ประชาชนพอจะมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ร้อยละ 57.41 รู้และเข้าใจเป็นอย่างดี ร้อยละ 29.32  โดยร้อยละ 56.49 ได้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนให้ตนเองหรือคนในครอบครัวแล้ว แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือมากที่สุด คือ กระทรวงสาธารณสุข อสม. และหน่วยงานราชการ ร้อยละ 31.02 โดยเชื่อมั่นวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์มากที่สุด ร้อยละ 75.11 รองลงมาคือ โมเดอร์นา ร้อยละ 72.14 ทั้งนี้ ยังกังวลเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีน ร้อยละ 59.64 โดยอยากให้กลุ่มแพทย์ออกมาชี้แจง ร้อยละ 67.74 และตัดสินใจว่าจะไปฉีดวัคซีน ร้อยละ 64.39

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผย ประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 มากขึ้น เพราะยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูง รวมถึงผู้เสียชีวิต ก็มากกว่าการระบาดในรอบก่อนๆ จะเห็นได้ว่าประชาชนติดตามข่าวและเชื่อถือข้อมูลจากบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ อสม. และภาครัฐด้วย ดังนั้น รัฐบาลจึงควรเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลข้างเคียงซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชน ยังกังวลมากเป็นอันดับหนึ่ง และเร่งกระบวนการฉีดวัคซีนให้ได้จำนวนต่อวันมากขึ้น เพื่อให้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศนั้นผ่อนคลายโดยเร็ว                                                                               

อาจารย์ธีระชล สาตสิน อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผย การฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่เป็นประเด็นสำคัญในขณะนี้ สะท้อนได้จากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่พอจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 อาจเป็นเพราะการเข้าถึงสื่อข้อมูลออนไลน์ ผ่านทางโทรทัศน์ หรือในต่างจังหวัดเป็นเสียงตามสาย อสม. ฯลฯ รวมถึงการเข้าถึงงานวิจัย บทความวิชาการ จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์

โดยจากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 19 พ.ค. 64 ประชาชนทั่วโลกได้รับการวัคซีนโควิด-19 แล้ว จำนวน 1,515 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/การปกครอง และยังพบว่าวัคซีนโควิด-19 มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ร้อยละ 90 และลดความรุนแรงของการเกิดโรค ทั้งนี้ ผู้ที่รับการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรปฏิบัติตัวก่อน ขณะ และหลังการฉีดวัคซีนอย่างเคร่งครัด ตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์และเฝ้าระวังอาการข้างเคียงที่สามารถเกิดขึ้นได้
                                       


กำลังโหลดความคิดเห็น...