xs
xsm
sm
md
lg

โพลเผย ปชช. 97% หนุนแอปฯ เรียกรถรับส่งสาธารณะให้ถูก กม.ภายใน มิ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชน เรื่อง ประชาชนคิดอย่างไร กับการทำแอปพลิเคชันรถยนต์รับส่งสาธารณะถูกกฎหมาย พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.00 เห็นด้วยกับการที่กระทรวงคมนาคมผลักดันให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถยนต์รับส่งสาธารณะถูกกฎหมาย ให้ได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วย มีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น

สำหรับ 5 ปัจจัยแรก ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในการเลือกใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน คือความสะดวกสบาย รองลงมาคือ มีความโปร่งใสในการแสดงราคา การไม่ถูกปฏิเสธ มีมาตรฐานความปลอดภัย และมีการนำระบบเทคโนโลยีมาช่วยดำเนินการ