xs
xsm
sm
md
lg

ดุสิตโพลเผยคนส่วนใหญ่ WFH ลดแพร่เชื้อโควิด แต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,553 คน เรื่อง ทำงานที่บ้านหรือ Work From Home (WFH) ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2564 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.72 ทำงานที่บ้านช่วงโควิด-19 รองลงมา ร้อยละ34.45 ทำทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ร้อยละ 22.83 ไม่ได้ทำงานที่บ้าน

ส่วนความคิดเห็นต่อการทำงานที่บ้าน พบว่า ร้อยละ 74.82 รู้สึกปลอดภัย/ช่วยลดการแพร่เชื้อโควิด-19 รองลงมา ร้อยละ 48.60 เป็นการปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐ/ให้ความร่วมมือในการอยู่บ้าน ร้อยละ 44.05 มีเวลาให้ตัวเองและครอบครัวมากขึ้น

ทั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 88.33 ระบุ ทำงานที่บ้านลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ขณะร้อยละ 65.80 ระบุ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต พร้อมกันนี้ มองความสำเร็จของผลงานจากการทำงานที่บ้าน (Work From Home) สำเร็จประมาณ ร้อยละ 70.33

สำหรับความชื่นชอบระหว่างทำงานที่ทำงานกับทำงานที่บ้าน พบว่า ร้อยละ 37.17 ชอบทั้ง 2 แบบพอกัน รองลงมา ร้อยละ 36.13 ชอบการทำงานที่ทำงานมากกว่า ร้อยละ 18.10 ชอบการทำงานที่บ้านมากกว่า