xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กป๊อก” ชื่นชม “ทีมลำปางพร้อม” ตัวอย่างสู้โควิด-19 ระดับภูมิภาค จี้ “คนมหาดไทย” สนองวาระแห่งชาติ รับแผนกระจายวัคซีน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“บิ๊กป๊อก” ชื่นชม “ทีมลำปางพร้อม” ตัวอย่างบริหารจัดการสู้โควิด-19 ระดับภูมิภาค จี้ “ผู้ว่าฯ นายอำเภอ” ทั่วประเทศสนองวาระแห่งชาติ กระจายวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้คนไทย เน้นเตรียมสถานที่บริการฉีดวัคซีน ประชาสัมพันธ์ประชาชน คุมเข้มต่างด้าวลอบเข้าประเทศ-เคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมาย ด้าน มท.2 แนะ ผู้ว่าฯ ประสานท้องถิ่น เล็งฉีดวัคซีนครู-นักเรียน สังกัดทั้ง อปท.-ศธ.ก่อนเปิดเทอมใหม่

วันนี้ (13 พ.ค. 64) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระดับภูมิภาคและระดับอำเภอ รวมถึงให้นโยบายเรื่องสำคัญ ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงทุกระดับของกระทรวงฯ นำโดยผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ไปยังศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และถ่ายทอดผ่านระบบ DOPA Channel ไปยังที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ

ประธานในที่ประชุมสั่งการให้ทุกจังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมภายหลังรัฐบาลกำหนดให้เรื่องวัคซีนโควิด-19 เป็น “วาระแห่งชาติ” บริหารจัดการวางแผนการกระจายวัคซีนเพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ประเทศไทยให้เร็วที่สุด ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป

“ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้เข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างกว้างขวาง พร้อมมอบหมายข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชนในการกรอกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” รวมถึงจัดเตรียมสถานที่บริการฉีดวัคซีนให้มีความพร้อม เช่น บูรณาการร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อรองรับประชาชนอย่างทั่วถึง”

รมว.มหาดไทยยังให้ความสำคัญต่อมาตรการควบคุมการลักลอบเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมายตามแนวชายแดน โดยให้บูรณาการกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ในพื้นที่ดำเนินการกักกัน (Quarantine) ผู้เดินทางเข้าประเทศ สกัดกั้นควบคุมการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย

“สำรวจตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างสูงสุด ต้องมีการประสานประชาชนช่วยสำรวจตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน มิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศอย่างเด็ดขาด เช่นการวางระบบการตรวจตราโรงงาน สถานประกอบการ และหอพัก”

ทั้งนี้ ให้จังหวัดเข้มข้นการรณรงค์ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ให้ความสำคัญต่อมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุก ทั้งโรงงาน ตลาด และชุมชน ชัดเจนและต่อเนื่อง เช่นเดียวกับด้านโรงพยาบาลสนามและระบบส่งต่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข สุดท้ายให้แจ้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ต่อมาตรการช่วยเหลือประชาชน ตามมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ไฟฟ้า-น้ำประปาอย่างทั่วถึง

ขณะที่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย แนะนำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาการฉีดวัคซีนให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นลำดับต้น ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยประสานกับกองสาธารณสุขในสังกัด อปท.มาร่วมดำเนินการ

ท้ายสุด พล.อ.อนุพงษ์ได้แสดงความขอบคุณทุกภาคส่วนของจังหวัดลำปาง ที่ได้ดำเนินการบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างครบถ้วน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนที่มีประชาชนลงทะเบียนมากกว่า 2 แสนคน

รวมถึงขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศที่ได้มาร่วมดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม และยังไม่ลืมชื่นชมและขอบคุณข้าราชการทุกภาคส่วน รวมถึงอาสาสมัคร จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่

ตอนท้าย ผู้บริหารมหาดไทยยังขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญต่อโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จากเงินกู้วงเงิน 4.5 หมื่นล้านบาท โดยให้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้น ยังให้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่างๆ


กำลังโหลดความคิดเห็น