xs
xsm
sm
md
lg

มท.ขยายกำหนดเวลาการทำบัตรประชาชนใหม่ ถึงวันที่ 31 ส.ค.64

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในท้องที่จังหวัดและกรุงเทพฯ เป็นภายในวันที่ 30 เม.ย. 64 นั้น

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังขยายออกเป็นวงกว้าง และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานที่บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีผู้ขอรับบริการจำนวนมาก จึงอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม) โดยให้ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือการขอเปลี่ยนบัตรในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพฯ เพิ่มเติมจากภายในวันที่ 30 เม.ย. 64 เป็นภายในวันที่ 31 ส.ค. 64