xs
xsm
sm
md
lg

ศบค.ย้ำไม่เคอร์ฟิว ปรับ 18 จว.สีแดง 59 จว.สีส้ม ห้างปิด 3 ทุ่ม สะดวกซื้อเปิดตี 4-5 ทุ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. (แฟ้มภาพ)
โฆษก ศบค. ยันไม่เคอร์ฟิว ปรับ 18 จว.สีแดง 59 จว.สีส้ม เพิ่มระดับมาตรการเข้ม ปิดผับ 14 วัน งดขาย-ดื่มสุราในร้านอาหาร ห้างปิด 3 ทุ่ม ร้านสะดวกซื้อเปิดตี 4 -5 ทุ่ม มีผล 18 เม.ย.นี้ พร้อมประเมินในสองสัปดาห์

วันนี้ (16 เม.ย.) เวลา 16.00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ว่า ตั้งแต่ต้นเดือน เม.ย.ถึงกลางเดือน เม.ย.เราพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก ดังนั้น ในที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข จึงเสนอมาตรการว่าสิ่งที่จะต้องยกระดับคือ มาตรการต่างๆ ที่จะต้องออกมา เพื่อไม่ให้มีการเดินทางและการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งที่ประชุมจึงมองว่าจะต้องไปดูพื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อสูงมาก พบว่า อยู่ในกลุ่มที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม ซึ่งมีตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้น 3 หลัก ดังนั้น ที่ประชุม ศบค.จึงมีมติขอปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 18 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบศีรีชันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุตรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ส่วนพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 59 จังหวัด ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา อุบลราชรานี สระบุรี สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ ชุมพร พิษณุโลก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ราชบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี กาญจนบุรี
จันทบุรี เชียงราย ปราจีนบุรี บุรีรัมย์ ลพบุรี มหาสารคาม ตราด ชัยภูมิ อ่างทอง สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุทัยธานี นครนายก สมุทรสงคราม ศรีสะเกษ แม่ฮ่องสอน ยะลา ชัยนาท สิงห์บุรี ลำพูน เพชรบูรณ์ กระบี่ ลำปาง กำแพงเพชร สุโขทัย พะเยา หนองคาย เลย พิจิตร ระนอง ร้อยเอ็ด สกลนคร พังงา ยโสธร ปัตตานี แพร่ ตรัง อุตรดิตถ์ น่าน อำนาจเจริญ นครพนม บึงกาฬ พัทลุง กาฬสินธุ์ สตูล และมุกดาหาร

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า โดยที่ประชุม ศบค.มีการออกร่างข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) คือ 1. ห้ามดำเนินการหรือหรือกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค 1.1 ห้ามการใช้อาคาร หรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ ฝึกอบรม เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่ เพื่อให้ความช่วยเหลืออุปการะ ทั้งนี้ มีข้อเสนอว่าโรงเรียนนานาชาติจะต้องจัดการสอบให้เป็นไปตามหลักของสากล นายกฯจึงให้โรงเรียนนานาชาติที่จะต้องมีการจัดการสอบให้ทำหนังสือมาขออนุญาต 2. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลเกิน 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
3. การกำหนดพื้นที่สถานการณ์และกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัดและพื้นที่ควบคุม 59 จังหวัด

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า 4. มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุม สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมเป็นเวลา 14 วัน ในส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด 4.1 การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. โดยให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านได้ถึงเวลา 23.00 น. 4.2 งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุราในร้านอาหารและสถานที่จำหน่ายสุรา 4.3 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 น.โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม ร้านเกม และสวนสนุกที่งดการให้บริการ 4.4 ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง และถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 23.00 น.สำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมงให้เริ่มดำเนินการได้ในเวลา 04.00 น. และ 4.5 สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมใน

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า ส่วนพื้นที่ควบคุมนั้น 1. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้บริการจำหน่ายอาคารและเครื่องดื่มและการบริโภคในร้าน ไม่เกินเวลา 23.00 น.โดยห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน 2. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆจนถึงเวลา 21.00 น.โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม ร้านเกม และสวนสนุกที่งดการให้บริการ 3. การจัดกิจกรรม งานเลี้ยงสังสรรค์ ขอความร่วมมือให้ประชาชนเลื่อน หรืองดการจัดกิจกรรมสังสรรค์งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงในช่วงเวลานี้ก่อน 4. การดำเนินรูปแบบการปฎิบัติงานที่เหมาะสม ขอความร่วมมือให้เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณาและดำเนินการรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรในความรับผิดชอบในช่วงนี้ โดยอาจเป็นการปฎิบัติงานนอกสถานที่ การสลับวันทำงานหรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า 5. นายกฯในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.มีความห่วงใยเรื่องเตียงรองรับผู้ป่วย จึงออกมาตรการเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 รวมกับศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 กระทรวงมหาดไทยและศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคงเร่งดำเนินการจัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับ ดูแล รักษา แยกกัก กักตัวผู้ติดเชื้อ หรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อโดยด่วน โดยขอความร่วมมือจากสถานศึกษา มหาวิทยาลัย โรงแรม หอประชุม หรือสถานที่ของเอกชนหรือสถานที่ใดที่มีความเหมาะสม โดยให้ผู้ติดเชื้อทุกรายเข้ารับการรักษาและแยกกักในสถานที่และระยะเวลา ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำหนดจนกว่าจะได้ตรวจทางการแพทย์แล้วพบว่า ไม่มีระยะการติดต่อ และให้ผู้ติดเชื้อ หรือผู้มีอันควรสงสัยว่าติดเชื้อรีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคทันที โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป

“มาตรการต่างๆ ที่ออกมาทั้งหมด ศปก. ศบค.จะพิจารณาและประเมินสถานการณ์ภาพใหญ่ของประเทศประมาณ 2 สัปดาห์ ยืนยันไม่มีการประกาศเคอร์ฟิว สองสัปดาห์นี้จึงขอให้ทุกคนร่วมมือกันหากผ่านพ้นวิกฤตจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง เราก็อาจจะผ่อนคลายมาตรการดังกล่าว แต่หาก 2 สัปดาห์นี้ มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นผู้ว่าฯ กทม.หรือผู้ว่าราชการจังหวัดอาจจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายสั่งปิด จำกัด หรือห้ามการดำเนินการของพื้นที่ สถานที่ หรือสั่งให้งดการทำกิจกรรมซึ่งมีความเสี่ยงกับการแพร่ระบาดของโรคในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มเติมจากที่กำหนดได้” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

เมื่อถามว่า ไม่มีการประกาศเคอร์ฟิวหมายความว่า หลังเวลา 23.00 น. ประชาชนสามารถเดินออกนอกเคหสถาน หรือเดินทางออกต่างจังหวัดได้ใช่หรือไม่ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ยืนยันว่า ไม่มีการประกาศเคอร์ฟิว ประชาชนสามารถเดินทางทำกิจกรรมการค้า ขนส่ง ยังสามารถทำได้ แต่ตัวบุคคล การเคลื่อนย้ายข้าจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุม หากท่านรู้ว่าจะต้องเดินทางข้ามไป ก็ขอให้อย่าไป ขอให้อยู่นิ่งๆ คือ สิ่งที่ขอความร่วมมือ เพื่อที่เราจะไม่ต้องบังคับใช้ข้อกำหนดที่แรงไปกว่านี้ ซึ่งเรียกว่าเคอร์ฟิว แต่ตอนนี้เราไม่ใช้ อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.เป็นต้นไป ตนได้รับมอบหมายให้มาแถลงข่าว เพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ


กำลังโหลดความคิดเห็น...