xs
xsm
sm
md
lg

ศบค.กำหนด 18 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด สั่งปิดผับบาร์สถานบันเทิง 14 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ ครั้งที่ 5/2564 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

-ยืนยันไม่มีการประกาศเคอร์ฟิวในทุกพื้นที่ สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ และออกนอกเคหสถานในเวลากลางคืนได้

-ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ระบาดโควิด19 ดังนี้ พื้นที่ควบคุมสูงสุด สีแดง 18 จังหวัด ที่เหลือเป็นพื้นที่ควบคุม สีส้ม 59 จังหวัด

-พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 18 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, ชลบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม, ประจวบคีรีขันธ์, ภูเก็ต นครราชสีมา, นนทบุรี, สงขลา, ตาก, อุดรธานี, ขอนแก่น, สุพรรณบุรี, สระแก้ว, และระยอง

-ห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันการศึกษา จัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เว้นแต่ใช้เป็นเอกเทศตากฎหมายโรคติดต่อ

-ห้ามกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนมากกว่า 50 คน

-ให้ปิด ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ทั่วประเทศอย่างน้อย 14 วัน

ข้อกำหนดสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 18 จังหวัด
-ร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สามารถนั่งรับประทานในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00น. และเปิดจำหน่ายแบบนำกลับไปรับประทานที่บ้านได้ไม่เกิน 23.00 น.

-ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามนั่งดื่มในร้าน

-ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดบริการได้ถึง 21.00น. งดจัดงานส่งเสริมการขายและ งดการให้บริการ ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก

-ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต เปิดบริการได้ระหว่าง 04.00-23.00
น.

-ฟิตเนส เปิดบริการได้ไม่เกิน 21.00 น.


พื้นที่ควบคุม สีส้ม 59 จังหวัด
-ร้านอาหาร เครื่องดื่ม นั่งรับประทานในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น.

-ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามนั่งดื่มในร้าน

-ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดบริการได้ถึง 21.00 น. งดจัดงานส่งเสริมการขายและ งดการให้บริการ ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก

-ไม่มีข้อกำหนดเวลาปิดเปิดร้านสะดวกซื้อและสนามกีฬา โดยยังเปิดให้บริการได้ตามปกติ

-ขอความร่วมือประชาชนงด หรือเลื่อนการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์

-ขอความร่วมมือเจ้าของกิจการพิจารณารูปแบบการทำงานที่บ้าน สลับวันทำงาน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ

-ให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เร่งจัดหาสถานที่รองรับดูแลรักษา และแยกกักตัวผู้ติดเชื้อ หรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อโดยด่วน โดยขอความร่วมมือจากสถานศึกษา มหาวิทยาลัย โรงแรม หอประชุม สถานที่เอกชน

-ผู้ติดเชื้อทุกรายต้องเข้ารับการตรวจรักษาและแยกกัก

-ผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อต้องรีบแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พนักงานเจ้าหน้าสาธารณสุข หรือผู้รับผิดชอบในพื้นที่ทันที

มาตรการทั้งหมดเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.นี้เป็นต้นไป โดยบังคับใช้มาตรการเป็นเวลา 2 สัปดาห์