xs
xsm
sm
md
lg

ศรชล.โต้หนัง NETFLIX พาดพิงการทำประมงผิด กม. ยันไทยแก้ปัญหาจนบรรลุผล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(แฟ้มภาพ)
โฆษก ศรชล.ออกโรงแจงยิบ หลังภาพยนตร์ “Seaspiracy” ช่อง NETFLIX พาดพิงการทำประมงผิดกฎหมาย ลั่นไทยแก้ปัญหาจนบรรลุผล  

วันนี้ (8 เม.ย.) พล.ร.ต.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กล่าวชี้แจงกรณีภาพยนตร์ เรื่อง Seaspiracy ทางช่อง NETFLIX บางตอนพาดพิงประเทศไทยในเรื่องการทำประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ในเรือประมงทำให้เสียภาพลักษณ์ประเทศไทยว่า ภาพยนตร์ดังกล่าวเริ่มออกอากาศเมื่อ 24 มี.ค. 2564 ซึ่งเรื่องช่วงเวลาชั่วโมงที่ 1:06:00 - 1:12:00 เป็นการนำเสนอเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตกับลูกเรือประมงที่เชื่อว่าเคยมีอยู่จนถึงปี พ.ศ. 2558 โดยมีสาระสำคัญของปัญหา ประกอบด้วย ปัญหาแรกการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ทั้งในน่านน้ำไทยและในทะเลหลวง โดยใช้เรือไทย และในน่านน้ำประเทศใกล้เคียงโดยใช้เรือที่โอนทะเบียนไปชักธงรัฐนั้นๆ  

ปัญหาที่ 2 การค้ามนุษย์หรือการบังคับใช้แรงงานบนเรือประมง ที่ทำประมงในน่านน้ำดังกล่าวข้างต้น แต่สถานะปัจจุบันหลังประเทศไทยทุ่มเทแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง มีจุดบ่งชี้ที่สำคัญ คือ ไทยพ้นจากใบเหลือง IUU ขั้นเลวร้ายมาเป็นใบเขียว คือปกติ และพ้นจากบัญชีค้ามนุษย์ขั้นเลวร้ายมาอยู่ในเทียร์ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 โดยคำชี้แจงของประเทศไทย คือ ประเทศไทยยินดีอย่างยิ่งที่มีการตรวจสอบทุกแง่มุม เพื่อสนับสนุนหลักการด้านความโปร่งใส ประเทศไทยยึดถือและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อความยั่งยืนของทะเล และทรัพยากรประมง ประเทศไทยจะไม่อดทนต่อการค้ามนุษย์ในภาคประมงอีกต่อไป และประเทศไทยมิได้ดำเนินการแก้ปัญหาโดยลำพัง แต่มีหุ้นส่วนที่ร่วมทำงานแก้ปัญหาทุกมิติ และในทุกพื้นที่ที่มีปัญหามาตลอดเวลา และมุ่งมั่นจะดำรงความโปร่งใสและชัดเจนตลอดการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป  

พล.ร.ต.ปกครองกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ไทยตระหนักถึงปัญหามิใช่เพียงปัญหาหนักเฉพาะหน้า แต่ยังยึดถือความยั่งยืนของท้องทะเล ทรัพยากรประมง และของแรงงานประมงเป็นสำคัญ โดยมีกลไกความพยายามระดับชาติ ที่ผ่านมารัฐบาล คสช.ในขณะนั้นจึงทำการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) มาขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการประมง ตามแผนบริหารจัดการประมงแห่งชาติเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรประมงทะเลที่มีการกำกับและตรวจสอบโดยคณะตรวจสอบของกรรมาธิการทะเลแห่งรัฐสภาสหภาพยุโรป และแผนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ มีการติดตามความก้าวหน้าโดยฝ่ายสหรัฐฯ ตลอดช่วงการแก้ไขปัญหา และนโยบายหลัก  

ศปมผ.ทำงานตามเป้าหมายเชิงนโยบาย 6 ด้าน คือ การปฏิรูปกฎหมาย การจัดการกองเรือ การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง การบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในภาคประมง และการแสวงหาหุ้นส่วน ทั้งนี้การขับเคลื่อนนโยบายหลักเหล่านี้ดำเนินการอย่างมีลำดับขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลทุกประเด็น การนำไปสู่การปฏิบัติการชี้นำของผู้นำทางการเมือง ครอบคลุมทั้งด้านการประมงและการค้ามนุษย์ มีความจริงจัง ต่อเนื่อง ตลอดเวลา จนถึงวันที่บรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นหน่วยที่รับผิดชอบในการเป็นแม่งานต่อไป รับผิดชอบดำเนินงานด้วยระบบตรวจสอบ และเฝ้าระวัง การประมงพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประกันความยั่งยืนของทะเล และการคุ้มครองแรงงานประมงตามแนวทางของสหประชาชาติต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...