xs
xsm
sm
md
lg

ศาลปกครองยกฟ้องอดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลฯ ขอเพิกถอนคำสั่งไล่ออก ชี้ผิดจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(แฟ้มภาพ)
ศาลปกครองพิพากษายกฟ้อง ปม “วิฑูรย์” อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลฯ ขอเพิกถอนคำสั่งไล่ออกราชการ ชี้ผิดจริง คำสั่งลงโทษชอบแล้ว

วันนี้ (25 ก.พ.) ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง ในคดีที่นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ลงโทษไล่ออกจากราชการ กรณีขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมกระทำการอันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น

โดยศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงปรากฏต่อศาลฯ ว่าพฤติการณ์ของนายวิฑูรย์ในการตรวจสอบพื้นที่ อ่าน แปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศของที่ดินพิพาทเนื้อที่ 50 ไร่ ในตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ไม่ตรงต่อข้อเท็จจริง เป็นการกระทำผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา และรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ฐานอาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง รวมทั้งเป็นความผิดฐานไม่รักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกำหนด ดังนั้น การที่ อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้บังคับบัญชา มีคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงโทษไล่นายวิฑูรย์ออกจากราชการ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย


กำลังโหลดความคิดเห็น...