xs
xsm
sm
md
lg

“นิพนธ์” แจกโฉนดพัทลุง-ตรัง สร้างหลักประกันที่มั่นคงทาง ศก. เร่งเปลี่ยน น.ส.3-น.ส.3 ก.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มท.2 ลงพื้นที่ลุยแจกโฉนดพัทลุง-ตรัง สร้างหลักประกันที่มั่นคงทางเศรษฐกิจ เร่งรัดเปลี่ยน น.ส.3-น.ส.3 ก. เป็นโฉนดทั่วประเทศ สร้างความมั่นคงในการถือครองที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำ

วันนี้ (22 ก.พ.) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนประภัสสรรังสิต ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน โดยได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัด สงขลาพัทลุง สตูล นครศรีธรรมราช ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดพัทลุง มีเป้าหมาย 714 แปลงต่อปี ซึ่งในครั้งนี้เป็นการมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนที่ได้ดำเนินการเดินสำรวจแล้วเสร็จในพื้นที่บ้านยางงาม หมู่ที่ 3 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองฯ จังหวัดพัทลุง จำนวน 120 แปลง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ส่วนราชการ ร่วมในการมอบฯ ด้วย

นายนิพนธ์กล่าวว่า การเดินสำรวจที่ดินนั้นได้หยุดมาชั่วระยะหนึ่ง แต่ถึงตอนนี้ได้ผลักดันโครงการเดินสำรวจอีกครั้งตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในปีนี้ได้ลงนามประกาศเดินสำรวจที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินหนังสือสำคัญของทางราชการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินไปแล้วจำนวน 50 จังหวัด การมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุข คลายทุกข์ให้ประชาชน” ให้แก่ประชาชนเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในวันนี้ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง เป็นหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน สามารถนำโฉนดที่ดินไปประกอบการพัฒนาในอาชีพของตนเอง เพิ่มผลผลิต และรายได้ ซึ่งเป็นผลดีในทางเศรษฐกิจของตนเอง

จากนั้นนายนิพนธ์ได้เดินทางเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุข คลายทุกข์ให้ประชาชน” จำนวน 120 แปลง

นายนิพนธ์กล่าวว่า การมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของกรมที่ดิน เป็นการสร้างความมั่นใจ ประชาชนไม่ต้องเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกที่ดินของทางราชการ โดยโครงการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะเอาที่ดินของรัฐที่ประชาชนทำมาหากินอยู่แล้วมาจัดให้ประชาชน แม้ว่าประชาชนจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน แต่ก็ถือว่าประชาชนเข้าทำกินโดยชอบ เพราะมีกฎหมายให้ดำเนินการได้

“กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดินยืนยันว่านโยบายการเดินออกสำรวจโฉนดที่ดินก็จะเร่งรัดดำเนินการต่อไปในส่วนต่างๆ ของประเทศไทย ให้พี่น้องประชาชนได้สามารถเข้าถึงการมีเอกสารสิทธิในที่ดินของตนเอง ถือว่าเป็นความมั่นคงในการถือครองที่ดิน และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรที่ดินของชาติ ขณะเดียวกันจะมีการดำเนินการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิโดยกรรมสิทธิ์ที่เป็น น.ส.3 และ น ส.3 ก. ให้ออกเป็นโฉนดเพิ่มมากขึ้นด้วย” นายนิพนธ์กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...