xs
xsm
sm
md
lg

ทบ.โต้ฝ่ายค้าน เคลียร์ 3 โครงการถูกซักฟอกยึด กม.ไม่ล็อกสเปก ยินดีให้ตรวจสอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก(แฟ้มภาพ)
โฆษก ทบ. แถลงโต้ฝ่ายค้าน 3 โครงการ แจงยิบงบซื้อชุดทหารเกณฑ์ ยันของดี เผยปีนี้ไม่แจกกางเกงใน ระบุโครงการกล้องตรวจการณ์กลางคืน-รถบัสขนาดใหญ่ ไม่ล็อกสเปก เป็นความต้องการหน่วย ถูกต้องตาม กม. ยินดีให้ตรวจสอบ 

วันนี้ (21 ก.พ.) ทีมโฆษกกองทัพบก พร้อมหน่วยทหารที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในประเด็นที่ฝ่ายค้านได้อภิปรายการทุจริตโครงการจัดหาในกองทัพบก โดย พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก (โฆษก ทบ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี มีตั้งคำถามที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทัพบกหลายประเด็นด้วยกัน ทบ.ได้จัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่ออธิบายในประเด็นที่อาจจะยังเป็นที่สงสัย พร้อมทั้งจัดการแถลงข่าวในวันนี้ เพื่ออธิบายสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงจากกองทัพบกโดยตรง เพื่อจะได้ไม่ถูกนำไปบิดเบือน หรือใช้สร้างความสับสนต่อสังคม โดยในทุกเรื่องที่ถูกพาดพิงนั้น ขอเรียนว่า กองทัพบกได้ดำเนินการทุกอย่างด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางภาครัฐทุกประการ และสามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่อง ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่กรุณาให้ความสนใจ ตรวจสอบการดำเนินงานในหลายๆ ด้าน เพื่อให้ ทบ.ได้นำไปใช้พัฒนากองทัพบกต่อไป  

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า สำหรับโครงการจัดหารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศในปีงบประมาณ 2563 สืบเนื่องจาก ทบ.ได้จำหน่ายรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 25 ปี ไปจำนวน 661 คัน จากทั้งหมด 1,175 คัน จึงต้องจัดหามาทดแทน โดย ทบ.ได้ทยอยจัดซื้อมาตั้งแต่ปี 57 และขยายมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีงบประมาณ 2563 ก็เป็นการจัดซื้อใน 2 โครงการ คือ โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่จำนวน 100 คัน วงเงิน 450 ล้านบาท และโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ 12 คัน วงเงิน 54 ล้านบาท ปัจจุบันรอส่งมอบในช่วงกลางปี 64 จำนวน 112 คัน   

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า 1. สาเหตุที่ต้องดำเนินการเป็น 2 โครงการควบคู่กันไป เพราะวัตถุประสงค์ของโครงการ, แหล่งที่มาของเงินงบประมาณ และรหัสงบประมาณที่แตกต่างกัน โดยโครงการที่จัดซื้อ 100 คัน เป็นการจัดซื้อรถยนต์โดยสารเป็นการเฉพาะเท่านั้น, ส่วนการจัดซื้ออีก 12 คัน เป็นหนึ่งในสิ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในโครงการจัดหายุทโธปกรณ์เป็นส่วนรวมของกองทัพบก ซึ่งโครงการจัดหายุทโธปกรณ์เป็นส่วนรวมของ กองทัพบก มีการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์หลายประเภทเช่น รถยนต์นั่ง เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือช่าง และ รถโดยสาร 12 คันนี้ด้วย    

2. ทบ.ได้จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สิ่งอุปกรณ์ หรือ สเปกของรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ไว้เป็นมาตรฐานกลางแล้ว และเพื่อให้มั่นใจมีข้อมูลครบถ้วนจึงขอรับข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการจากหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งข้อมูลทางเทคนิคที่ได้รับมามีไม่น้อยกว่า 3 ยี่ห้อ ที่ผ่านคุณลักษณะเฉพาะ รวมทั้งนำความต้องการของหน่วยใช้งานมาใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขให้ได้คุณลักษณะเฉพาะที่สมบูรณ์ ยืนยันว่า การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์เป็นไปตามตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในมาตรา 9 ระบุว่า “ให้หน่วยงานของรัฐ คำนึงถึงคุณภาพ เทคนิคและวัตถุประสงค์ และห้ามมิให้กำหนด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใกล้เคียง ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง”  

3. ได้สืบราคาจากผู้ประกอบการจำนวน 3 ราย ที่มีความสนใจ และได้พิจารณาเลือกราคาต่ำที่สุดมากำหนดเป็นราคากลาง รวมถึงดำเนินการตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อให้ได้ราคากลางที่เหมาะสม  และถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในมาตรา 4 ราคากลาง (4) เรื่องราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 4. การกำหนดให้มีศูนย์บริการไว้ในร่างขอบเขตของงาน (TOR) กองทัพภาคละ 10 แห่ง เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และ สอดคล้องกับการแบ่งมอบความรับผิดชอบของหน่วยระดับมณฑลทหารบก การมีศูนย์บริการจะเป็นการประกันความสำเร็จในการปรณนิบัติบำรุงและการใช้งาน  

พล.ต.อภิชาติ ปัตตะนุ เจ้ากรมการขนส่งทหารบก กล่าวว่า เมื่อการจัดซื้ออยู่ละแผนงาน และ โครงการอยู่คนละที่กัน ทำให้งบประมาณก็แตกต่างกัน มันเดินคนละเส้นทาง โดยยืนยันว่า ไม่ใช่เป็นการซอยโครงการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ และไม่ได้เอื้อให้เอกชนรายใด เปิดกว้างให้ใช้การประมูลแบบ อี-บิดดิ้ง ส่วนเอกสาร ขส.ทบ.มักหลุดบ่อยนั้น ตนก็ไม่รู้เหมือนกัน   

ขณะที่ พ.ต.หญิง ปวีณา ศรีบัวชุม ผู้ช่วยโฆษก ทบ. กล่าวว่า สำหรับการจัดหากล้องตรวจการณ์เวลากลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) แบบ 2 นั้น ทบ.จัดหามาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding) จำนวน 3 สัญญา และในปีงบประมาณ 2563 ได้มีการจัดหากล้องดังกล่าวอีกจำนวน 64 ชุด โดยดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพราะหน่วยทหารราบและหน่วยรบพิเศษมีความจำเป็นต้องใช้กล้องดังกล่าว ในภารกิจลาดตระเวนและเฝ้าตรวจในเวลากลางคืน โดยเฉพาะหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศตามแนวชายแดน ตลอดจนการเฝ้าตรวจและค้นหาการลักลอบขนยาเสพติด และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ทำให้ ทบ.มีความต้องการใช้งานกล้องที่มีประสิทธิภาพสูง โดยกล้องที่ ทบ.คัดเลือกเป็นกล้องที่ใช้หลอดภาพ (ขาว-ดำ) ยี่ห้อ Photonis รุ่น XR5 ผลิตจากประเทศฝรั่งเศส มีความคมชัดมากกว่ากล้องตรวจการณ์กลางคืนที่แจกจ่ายให้หน่วยทั่วไป คือ มีจำนวน Linepair หรือความละเอียดของภาพสูงกว่า ซึ่งมีระบบลดอัตราการขยายแสงแบบอัตโนมัติ  (Auto Gating) ซึ่งจะไม่ตัดการทำงานเมื่อมีแสงจ้า  

พ.ต.หญิง ปวีณา กล่าวอีกว่า ส่วนระบุว่าจัดซื้อมีราคาเท่าปีงบประมาณ 2561 และ 2562 นั้น เนื่องจากเป็นราคาที่ได้จากการดำเนินกรรมวิธีจัดหาครั้งสุดท้าย และเมื่อสืบราคาจากผู้ประกอบการแล้ว มีราคาไม่ต่ำกว่าราคาจัดหาครั้งสุดท้าย จึงได้กำหนดเอาราคาจัดหาครั้งสุดท้ายเป็นราคากลางในปีงบประมาณ 2563 ส่วนเหตุผลที่กองทัพบกเปลี่ยนวิธีการจัดหาจากวิธี e-Bidding เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากหน่วยใช้ (นสศ.) ได้ยืนยันความต้องการกล้องแบบรุ่นเดิมที่ใช้หลอดภาพ (ขาว-ดำ) ยี่ห้อ Photonis รุ่น XR5 ซึ่งหน่วยเคยได้รับการแจกจ่ายมาแล้ว 3 ครั้ง ทำให้ง่ายต่อการปรนนิบัติบำรุงและการส่งกำลัง อีกทั้ง กำลังพลของหน่วยใช้ ได้รับการฝึกและใช้จนเกิดความชำนาญแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย  

ด้าน พ.ท.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีที่ ส.ส.ฝ่ายค้าน อภิปรายไม่ไว้วางใจโจมตีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อชุดลำลองทหารเกณฑ์  7 รายการ ของกองทัพบกที่มีราคาสูง ว่า กองทัพบกมีกระบวนการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่กำหนดความต้องการ การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สืบราคา การจัดทำแผนจัดหา การดำเนินวิธีจัดหา การขออนุมัติซื้อจ้าง และการลงนามสัญญา ในทุกขั้นตอนมีคณะกรรมการในส่วนต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัดกุม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สำหรับประเด็นการจัดซื้อเครื่องแต่งกายทหารที่มีราคาสูงนั้น เนื่องจากสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกายที่ใช้ในภารกิจทางทหาร มีการคุณลักษณะที่แตกต่างจากตามท้องตลาดทั่วไป รวมถึงเป็นการจ้างผลิตเฉพาะ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีขีดความสามารถในการผลิตได้ครั้งละจำนวนมากๆ และจะต้องมีคุณภาพรวมถึงมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่เหมือนกันทั้งกองทัพ โดยการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการจะมีเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการหรือผู้ขายจะต้องปฏิบัติ แตกต่างจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ อาทิ การวางหลักประกันการเสนอราคา การวางหลักประกันสัญญา 5 เปอร์เซ็นต์ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง การจัดส่งพัสดุตามระยะเวลาการส่งมอบ และการปรับเมื่อไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงภาษีอากรต่างๆ เป็นสิ่งที่ต้องนำมาคำนวณในการกำหนดราคา  

 สำหรับที่มาของราคากลางที่ใช้ในการกำหนดราคาสิ่งอุปกรณ์ประเภทนั้นๆ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อเป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่มีการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีของการจ้างผลิตเครื่องแต่งกายได้ใช้วิธีการสืบราคา โดยเป็นการนำคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าว ซึ่งมีคุณลักษณะแตกต่างจากสินค้าตามท้องตลาดทั่วไป ไปสืบราคาจากผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถในการผลิตได้ตรงตามความต้องการของทางราชการให้มาเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 ราย ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2560  มาตรา 4  

พ.ท.หญิง นุชระวี กล่าวต่อว่า ส่วนการได้มาซึ่งคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดนั้น กรมพลาธิการทหารบกแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งเป็นผู้แทนจากเหล่าสายวิทยาการ และผู้แทนจากหน่วยใช้ที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานมาเป็นผู้ร่วมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ และจัดทำคุณลักษณะเฉพาะฯ ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งกองทัพบก เรื่องการกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะ ส่วนคุณสมบัติการใช้งานทางทหารจะคำนึงถึงภารกิจการใช้งานเป็นหลัก โดยจะเพิ่มคุณสมบัติพิเศษในเรื่องประสิทธิภาพการป้องกันการอับชื้น ประสิทธิภาพการต้านแบคทีเรีย เป็นต้น กองทัพบก ยืนยันว่า การจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานและผู้ใช้เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจได้เป็นสำคัญ  

ขณะที่ พล.ท.กิตติชัย วงศ์หาญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก กล่าวถึงกรณีที่มีข้อคำถามว่า กองทัพบกกำหนดสเปคคุณสมบัติสิ่งอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของทหารกองประจำการอย่างไร ราคาจึงแตกต่างจากท้องตลาด ว่า การใช้งานทางทหารแตกต่างจากพลเรือน เน้นความคงทนและแข็งแรง เพราะทหารต้องใช้งานหนัก ดังนั้น วัสดุต้องทนทานเป็นพิเศษ เมื่อถามว่า ในส่วนของประเด็นเรื่องผ้าเช็ดตัวและผ้าขาวม้าที่ใช้เฉพาะเวลาอาบน้ำ จำเป็นต้องคงทนมากขนาดไหน จึงมีราคาสูงกกว่าท้องตลาด พล.ท.กิตติชัย กล่าวว่า การจัดซื้อในปีนี้ได้มีการปรับลดราคาของผ้าขาวม้าและผ้าเช็ดตัวลง คุณสมบัติใกล้เคียงกับของเดิม ผ้าเช็ดตัวตามท้องตลาด มีหลายราคาตั้งแต่ราคาถูกมาก ซึ่งใช้งานไม่นานก็เปื่อยยุ่ย ไม่ตรงกับความต้องการของกองทัพที่ต้องเน้นความคงทน ถึงแม้จะมองว่าผ้าขนหนูกับผ้าขาวม้าเป็นรายการที่ใช้ทั่วไป แต่ทางทหารถือว่าเราใช้งานหนักกว่าทั่วไป โดยกองทัพจะแจกฟรีให้กับพลทหารปีต่อปี แต่เรื่องกางเกงในนั้น ได้เตรียมที่จะยกเลิกการจัดซื้อ และจะไม่มีการแจกฟรีให้กับพลทหารที่จะเข้าประจำการในเดือน เม.ย.นี้ โดยจะให้ใช้ของส่วนตัวที่ติดตัวมา ซึ่งก่อนหน้านี้ เราจัดหาให้ในราคาตัวละ 60 กว่าบาท ถือเป็นราคามาตรฐาน แต่หากเปรียบกับท้องตลอดจะมีราคา 30 บาทขึ้นไป โดยราคา 60 บาทนั้นถือว่าเหมาะสมแล้ว เพราะเกี่ยวกับคุณภาพของกางเกงใน  

“ส่วนเหตุผลที่ยกเลิกการแจกกางเกงในให้พลทหารนั้น ทหารทุกคนที่เข้ามาอยู่กับเราก็ต้องมีกางเกงในเป็นของตนเองติดตัวมาแล้ว ปีนี้เราก็เลยงดซื้อให้เขา โดยจะนำงบประมาณส่วนนี้ไปจัดหาสิ่งอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่า เช่นเครื่องสนาม และยืนยันว่า ทั้ง 7 รายการ เราใช้วัสดุที่มีคุณภาพมากกว่าตามท้องตลาดแน่นอน ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560, กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และคำสั่ง ทบ. ที่ 1380/63 ลง 27 ต.ค. 63 เรื่อง การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์” พล.ท.กิตติชัย กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...