xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กฉิ่ง” ลงนามตั้ง 22 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหน้าใหม่ พ่วง 1 ผอ.ศูนย์ไอซีที มท.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“บิ๊กฉิ่ง” ลงนามตั้ง 22 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหน้าใหม่ พ่วง 1 ผอ.ศูนย์ไอซีทีมหาดไทย ให้มีผลและเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 25 ก.พ.นี้ พบส่วนใหญ่โยกมาจากส่วนกลาง

วันนี้ (21 ก.พ.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงมหาดไทยให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้อำนวยการระดับสูง จำนวน 23 ราย ภายหลังผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยให้มีผลและเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 25 ก.พ.นี้

โดยให้นายเกนุชา บุญเกิด เป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง นายประยูร สิริวรรณ เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร

นายดำรงค์ศักดิ์ ยอดทองดี เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี นางวิไลวรรณ บุดาสา เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด นายวิบูลย์ จุติคีรีสวรรค์ เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก นายจรัญศักดิ์ ดวงศรี เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม นายกฤษณนันท์ กำไร เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส

นายสมหวัง อารีย์เอื้อ เป็นหัวหน้าลำนักงานจังหวัดบึงกาฬ นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ์ เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา นางบุษราคัม หวังศิริจิตร เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร นายชัยพล ภูต้องลม เป็นหัวหน้าลำนักงานจังหวัดแพร่ นางสาวอสิตรา รัตตะมณี เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

นางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลานางสาวเบญจวรรณ มีเผือก เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง นางปนัดดา เพ็งแป้น เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี ว่าที่ร้อยตรี วีรยุทธ นิรมานวีธุโรจน์ เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง นายบุญส่ง ไชยมณี เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน

นางฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์ เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร นายพิชัย พาศรี เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู นายภูษิต น้อยโสภากุล เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ และ ร้อยตรีสรมงคล มงคละสิรี เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ พบว่า ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ส่วนใหญ่ถูกคัดเลือกจากหน่วยงานในส่วนกลาง เช่น กองคลัง สถาบันดำรงราชานุภาพ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง


กำลังโหลดความคิดเห็น...