xs
xsm
sm
md
lg

“เอ้กบอร์ด” ไฟเขียว “ทหาร-ตชด.” ช่วยกินไข่ไก่ แก้ล้นตลาด Q1 “ไข่ยุคลุงตู่” ฟองละ 2.66 บาท เร่งใช้ “เงินกองทุนรวมเกษตร” ช่วยชาวไข่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“เอ้กบอร์ด” ไฟเขียว “ทหาร-ตชด.” ช่วยกินไข่ไก่เพิ่ม แก้ปัญหาล้นตลาด-ราคาตกต่ำช่วงโควิด หลังดึงตัวแทนจาก “กระทรวงกลาโหม-กองบัญชาการ ตชด.” ร่วมอนุกรรมการฯ พ่วงเสนอขอใช้เงินกองทุนรวมฯ ช่วยเหลือชาวไข่ไก่ เร่ง “ค้าภายใน” ส่งออกรับลูกสมาคมผู้ผลิต/ผู้ค้า/ส่งออก หลังพบ ไข่ไก่ ไตรมาสแรกเฉลี่ยฟองละ 2.66 บาท คาดมีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น เหตุอาหารสัตว์แพง

วันนี้ (17 ก.พ.) มีรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ที่มี นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง เป็นประธาน เห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามเห็นชอบ

โดยให้เร่งดำเนินการผลักดันการส่งออก ตามข้อเสนอของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ และมอบหมายให้ กรมปศุสัตว์ ในฐานะเลขานุการ Egg Board แจ้งมติต่อกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อดำเนินการเสนอขอใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตามระเบียบกองทุนรวมฯ ต่อไปโดยด่วน

“Egg Board รับทราบราคา ณ วันที่ 15 ก.พ. 64 ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ฟองละ 2.50 บาท ลูกไก่ไข่ตัวละ 28 บาท ไก่ไข่รุ่นตัวละ 150 บาท ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ ปี 2563 (ม.ค.- ธ.ค.) เฉลี่ยฟองละ 2.58 บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 1.9 และปี 2564 (ม.ค.- มี.ค.) ประมาณการต้นทุน ไตรมาสที่ 1 เฉลี่ยฟองละ 2.66 บาท คาดว่า จะมีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาอาหารสัตว์ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย”

โดยการดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ของกรมปศุสัตว์ มีมาตรการผลักดันการส่งออกไข่ไก่และปลดไก่ไข่ชดเชย เดือน ธ.ค. 2563 - 11 ก.พ. 2564 เป้าหมายเพื่อลดปริมาณไข่ไก่ส่วนเกินในตลาดภายในประเทศ 65 ล้านฟอง ส่งออกแล้ว 16,787,581 ฟอง ปลดไก่ไข่ชดเชยแล้ว 894,267 ตัว เทียบเท่าส่งออก 45,470,305 ฟอง รวมดำเนินการแล้ว 62,257,886 ฟอง คิดเป็นร้อยละ 95.78

สำหรับรายงาน สถานการณ์การผลิตไข่ไก่ในปัจจุบัน มี แผนการเลี้ยงปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ (GP) ในปี 2563 จำนวน 3,800 ตัว นำเข้าเลี้ยงแล้ว 100% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63) และปี 2564 จำนวน 3,800 ตัว ยังไม่มีการนำเข้าเลี้ยง (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ. 64) แผนการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) ปี 2563 จำนวน 440,000 ตัว นำเข้าเลี้ยงแล้ว 439,168 ตัว (99.8%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)

ขณะที่ในปี 2564 จำนวน 440,000 ตัว นำเข้าเลี้ยงแล้ว 74,270 ตัว (16.9%) (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ. 64) จำนวนไก่ไข่ยืนกรง ปัจจุบัน 51,127,140 ตัว ประมาณการผลิต 42,435,526 ฟองต่อวัน (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 64) การส่งออกไข่ไก่สด ปี 2563 (ม.ค. - ธ.ค.) จำนวน 221.29 ล้านฟอง ลดลงจากช่วงเดียวกันในปี 2562 ร้อยละ 18.45 ตลาดหลัก คือ ฮ่องกง คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมา คือ สิงคโปร์ ร้อยละ 48

ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศ Egg Board เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนด้านการกระจายพันธุ์ไก่ไข่ และการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ โดยเพิ่มผู้แทนจาก 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน


กำลังโหลดความคิดเห็น...