xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กตู่” ตั้ง “ธรรมนัส” ปธ.สอบข้อเท็จจริง “เมืองต้นแบบจะนะ” ทบทวนปัญหาตามกลุ่มอนุรักษ์เรียกร้อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ลงพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63
“บิ๊กตู่” ลงนามตั้ง คกก.สอบข้อเท็จจริงโครงการเมืองต้นแบบจะนะ “ธรรมนัส” นั่ง ปธ. “นฤมล” รอง ปธ. มอบอำนาจศึกษา-ทบทวนปัญหาตามข้อเรียกร้องกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น ก่อนรายงานนายกฯ-ครม.

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 20/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จ.สงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน เป็นรองประธาน และมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ทั้งนี้ ให้มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบดังกล่าว ศึกษาและทบทวนปัญหา รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ เสนอแนะแนวทางในการกำหนดนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของประชาชนที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อนายกฯ หรือคณะรัฐมนตรี (ครม.) พร้อมกันนี้ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม การตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวสืบเนื่องจากที่มีกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นได้เดินทางมาชุมนุมเรียกร้องต่อรัฐบาล ขอให้พิจารณายกเลิกโครงการเมืองต้นแบบดังกล่าว ซึ่ง ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2563 รับทราบรายงานผลการหารือแนวทางแก้ปัญหาของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น ตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะประธานกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่วมกัน โดย พล.อ.ประวิตรได้มอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัสเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากพบว่าประชาชนมีความเห็นขัดแย้ง และมีความเคลือบแคลงในขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังขาดการรับรู้ข้อเท็จจริงในส่วนรายละเอียดของโครงการในส่วนกฎหมายและกฎระเบียบที่หน่วยงานรัฐใช้ดำเนินการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...