xs
xsm
sm
md
lg

ทส.แจ้ง ป.ป.ช.เจียดงบฯ 20% ของพื้นที่ ให้กรมทรัพยากรทะเล ทดแทนสร้าง สนง.ใหม่ ในป่าชายเลน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทส. แจ้ง “สำนักงาน ป.ป.ช.” เจียดงบฯ ไม่น้อยกว่า 20% ของพื้นที่โครงการ ให้กรมทรัพยากรทะเล ดำเนินการปลูกป่าทดแทน หลัง ครม.ไฟเขียวเข้าใช้ประโยชน์ ในป่าชายเลน 3 ไร่ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 - ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมที่พัก 4 ชั้น ย้ำไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานอีไอเอ

วันนี้ (25 ม.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เตรียมดำเนินการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 19 ม.ค. 2564 หลังได้รับอนุมัติการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 มติ ประกอบด้วย มติ 15 ธ.ค. 2530, มติ 23 ก.ค. 2534, มติ 23 ก.ค. 2534, มติ 22 ส.ค. 2543 และ มติ 17 ต.ค. 2543 ที่ห้ามเข้าใช้ประโยชน์ในป่าชายเลน

โดยสำนักงาน ป.ป.ช. มีโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9 และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลา พร้อมอาคารที่พักและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สข.1100 (บางส่วน) ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ประมาณ 151 ไร่ 1 งาน 29.7 ตารางวา ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาสงขลา กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)

“สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ยื่นขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวกับ กปส. บนเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 66.6 ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมอาคารที่พักและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ซึ่งเป็นการก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร และอาคารดังกล่าวเป็นอาคารของส่วนราชการ จึงไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)”

ต่อมา กปส. ได้ส่งคืนที่ราชพัสดุให้กับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลาเรียบร้อยแล้ว และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าวจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังด้วยแล้ว

ขณะที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีความเห็นส่งถึง สำนักงาน ป.ป.ช.ให้พิจารณารายละเอียดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการว่าเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ

“ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา วันที่ 4 ม.ค. 2562 เอกสารท้ายประกาศ 4 ลำดับที่ 31 อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือไม่”

นอกจากนี้ ยังขอให้สำนักงาน ป.ป.ช. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับการขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว ขอให้ดำเนินการตามระเบียบ และขั้นตอนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมจัดสรรงบประมาณให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอบุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม กรณีการดำเนินการโครงการใดๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่มีความจำเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2556 ไม่น้อยกว่า 20 เท่า ของพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 29 ม.ค. 2556 และต้องดูแลป่าและทรัพยากรเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ข้างเคียง


กำลังโหลดความคิดเห็น...