xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยยังรับเรื่องร้องเรียนแม้ลด จนท.ทำงานรับโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (5 ม.ค.) พ.ต.ท.กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า แม้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปรับลดจำนวนพนักงาน เจ้าหน้าที่เดินทางมาทำงานที่สำนักงาน และปฏิบัติงานในที่พักอาศัย ด้วยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน แต่ก็ยังพร้อมให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ม.ค.มีการปรับลดจำนวนเจ้าหน้าที่ แบ่งเป็น 2 ผลัด ผลัดละ 14 วันในการเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และปฏิบัติงานในที่พักอาศัย ส่วนเจ้าหน้าที่ในกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้ที่ป่วยมีโรคประจำตัวและผู้ที่ต้องเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยเพื่อลดอัตราความเสี่ยงการติดเชื้อและการแพร่ระบาด รวมทั้งให้บุคลากรของสํานักงานฯ งดการเดินทางข้ามจังหวัด หรือเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขด้วย

“แม้รัฐบาลขอให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ซึ่งอาจทำให้กิดความไม่สะดวกในการเดินทางติดต่อราชการ แต่ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และบริการให้คำปรึกษา รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเหมือนเดิม โดยประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ของสำนักงานฯ ได้อย่างง่ายดาย ทั้งทางสายด่วน 1676 โทร.ฟรีทั่วประเทศ ทางไปรษณีย์ เว็บไซต์ www.ombudsman.go.th และแอปพลิเคชัน ผู้ตรวจการแผ่นดิน”
กำลังโหลดความคิดเห็น...