xs
xsm
sm
md
lg

กกต.กำหนดมาตรการป้องกันโควิด ให้ พนง.ทำงานที่บ้าน 5-31 ม.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงาน กกต. กำหนดมาตรการป้องกันโควิด ให้ พนง.ทำงานที่บ้าน 5-31 ม.ค. ชี้หากละเมิดคำสั่งมีสิทธิเจอโทษวินัย

วันนี้ (4 ม.ค.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวภายหลังประชุมคณะทำงานติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงาน กกต.ว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ที่ประชุมเห็นควรออกกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ โดยให้มีการปรับเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่และพนักงาน กกต.เป็น 09.00-15.00 น. และให้แต่ละสำนักฯ จัดพนักงานมาปฏิบัติงานที่สำนักงานตามความจำเป็นเหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบต่อภารกิจที่ต้องปฏิบัติ โดยเฉพาะในเรื่องการพิจารณาสำนวนร้องเรียนร้องคัดค้านการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ขณะที่พนักงานอีกส่วนหนึ่งก็ให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย ซึ่งก็จะไม่ให้แต่ละคนปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยนานหลายวัน โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยจะต้องรายงานตัวผ่านทางแอปพลิเคชันที่สำนักงาน กกต.เตรียมไว้ และรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ซึ่งผู้บังคับบัญชาก็จะต้องมีการติดตามดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และพนักงานปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยเท่านั้น รวมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งของ ศบค. และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และการไปในสถานที่แออัด หากพบว่าพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวก็อาจมีโทษทางวินัยได้

นอกจากนี้ยังให้งดการประชุมสัมมนา ที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด โดยเบื้องต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5-31 ม.ค. ทั้งนี้ รวมถึงสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดทุกแห่งซึ่งให้เป็นดุลพินิจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด โดยพิจารณาตามประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดประกาศ


กำลังโหลดความคิดเห็น