xs
xsm
sm
md
lg

“ธรรมนัส” เดินหน้ามอบ ส.ป.ก.4-01 พี่น้องเกษตรกรสุรินทร์ ลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาอาชีพ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมช.ธรรมนัส เดินหน้ามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ส.ป.ก.4-01 แก่พี่น้องเกษตรกร จ.สุรินทร์ หวังลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้ก้าวหน้าและยั่งยืน


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็น ประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่พี่น้องเกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อแก้ปัญหาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด้วยวิธีการปฏิรูปที่ดิน มุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมด้วยการจัดการทรัพยากรที่ดิน เพื่อกระจายการถือครอง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกิน หรือมีเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม พร้อมช่วยในการพัฒนาอาชีพ ปรับปรุงทรัพยากร ปัจจัยการผลิต ขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายให้เกิดผลดีแก่เกษตรกรต่อไป


“ในวันนี้มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่พี่น้องเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมอบในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 300 ราย เนื้อที่ประมาณ 638 ไร่ เมื่อเกษตรกรได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว จะทำให้เกษตรกรได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ได้มีที่ทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ พร้อมปัจจัยการผลิต” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ มี 17 อำเภอ ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 16 อำเภอ เนื้อที่ประมาณ 1,736,432 ไร่ มีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าทำประโยชน์และรับมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 แล้ว 121,555 ราย 161,749 แปลง 1,117,824 ไร่ และมีพื้นที่ดำเนินการคงเหลือ จำนวน 185,014 ไร่
กำลังโหลดความคิดเห็น...