xs
xsm
sm
md
lg

“รมช.ธรรมนัส”ลงพื้นที่พะเยาต่อเนื่อง รับฟังปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“รมช.ธรรมนัส” ลงพื้นที่พะเยา ตรวจราชการที่ดอกคำใต้ รับฟังความเดือดร้อนของประชาชน แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ก่อนไปศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัด ฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่อาศัยหรือทำกินในพื้นที่ทับซ้อน

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร และพี่น้องประชาชนในชุมชน รวมถึงปัญหาเรื่องน้ำ เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีพ และการเกษตรกรรม รัฐบาลพร้อมที่จะผลักดัน และเร่งดำเนินการการสร้างฝายและอ่างเก็บน้ำต่างๆ เรื่องที่ดินทำกิน ที่ยังมีพี่น้องเกษตรกรยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ และยังมีปัญหาที่ดินทับซ้อนกับป่าไม้ โดยต้องเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้รับที่ดินไปต่อยอดในการทำอาชีพเพิ่มรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ตรวจดูโครงการแก้มลิงและระบบส่งน้ำห้วยผาหนีบ ซึ่งเป็นโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน


จากนั้ย ร้อยเอก ธรรมนัส และคณะ ได้เดินทางไปยัง ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อเข้ารับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่อาศัยหรือทำกินซึ่งเป็นที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน ในส่วนของเกษตรกรที่อยู่ในแนวเขต ส.ป.ก.นั้น ได้รับเอกสารสิทธิ์ในการเข้าทำประโยชน์เรียบร้อยแล้ว และหากยังมีพี่น้องเกษตรกร ที่ต้องการได้รับเอกสารสิทธิ์ในการถือครอง ก็จะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า จากการที่ได้รับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรแล้วนั้น เห็นว่าจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร เพราะอาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หากเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศก็จะเป็นไปในทางที่ดีด้วยเข่นกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น...